Tutaj można  dowiedzieć się, co nowego pojawiło się na stronie.


24-04-2023

1. Opowiadanie “Szalony” w dziele piśmiennictwo (2023).

19-01-2023

1. Artykuł o potrzebie zmian w naszej sygnalizacji w dziale piśmiennictwo (2023).


20-05-2020

1. Nr W9 Instrukcja o sygnalizacji na kolejach dojazdowych PKP – Antykwariat…

5-01-2020

1. Nowe opowiadanie do posłuchania “Berło” w dziale Opowiadania do posłuchania.

1-01-2020

1. Nowe opowiadanie do posłuchania “Smok” w dziale Opowiadania do posłuchania.


29-12-2019

1. Nowe opowiadanie do posłuchania “Czarna Mańka” w dziale Opowiadania do posłuchania.

23-12-2019

1. Przywrócono właściwą treść opowiadaniu “Wagon 9” z 2007 roku.

11-12-2019

1. Opowiadania do posłuchania. – Strażnik w nowej odsłonie.

25-05-2019

1. Obserwatorzy– nowe opowiadanie.

28-01-2019

1. Bilet– nowe opowiadanie.

12-01-2019

1. Löbau 12.01.2019 r.

1-01-2019

1. W Porcie Miejskim 28.11.2015 r.


04-12-2018

1. Tabor. Część VI (2013-2016 r.).

22-11-2018

1. Wrocław Mikołajów wykolejenie 14.05.2008 r.

12-11-2018

1. Tabor. Część V (2009 r.).

11-11-2018

1. Głogów 2011 r. i dziś.

07-11-2018

1. Żnin- Gąsawa 2007 r.

27-10-2018

1. Rumunem do Biadek 13.04.2013.

20-10-2018

1. Wykolejenie Długołęka 18.09.2010

19-10-2018

1. Tabor. Część IV (2005-2011)

18-10-2018

1. Wrocław Nadodrze – wykolejenie 25.05.11.

17-10-2018

1. Wykolejenie 6 grudnia 2009 roku.

8-10-2018

1. Wrocław Muchobór 2004 r.

29-09-2018

1. Posterunek odgałęźny Stadion -2004 rok

28-09-2018

1. Działkowa bocznica 2004 rok

26.09.2018

1. Tabor. Cześć III (2004-2005)

16.09.2018

1. Węzeł „Popowice” przed modernizacją 2005 r.

14.09.2018

1. Tabor. Część II (2005-2008 r.)

13-9-2018

1. Tabor. Część I (2003 -2006 r.).

7-09-2018

1. Posterunek odgałęźny Wrocław Grabiszyn 2004 r.

2. Posterunek odgałęźny Tarnogaj 2004 r.

3.Posterunek odgałęźny Lamowice 2004 rok.

4.09.2018

1. Wycieczka wzdłuż bocznic przy ul. Krakowskiej – 2003 rok

2.Wycieczka wzdłuż linii do Sobótki -2004 rok.

3. Posterunki Ws i Ws 1 – 2004 rok.

29-08-2018

1. Plany stacji (wszystkie)

2. Wrocław bocznica Cussons ul. Wilcza rok 2003.

26-08-2018

1. Odrzycko/Grodziec Mały/(Glogischdorf, Głogówek) Głogówko

24.08.2018

1. Nr R 43. (1936) Przepisy o sporządzaniu wykresów rzeczywistego biegu pociągów.

2. Nr R 45. (1937) Instrukcja o wydawaniu ostrzeżeń drużynom pociągowym.

3. Nr R 54. (1950) Instrukcja o kursowaniu pojazdów pomocniczych i ciężkich drezyn motorowych.

4. Nr W 4. (1947) Instrukcja dla maszynisty parowozowego kolei wąskotorowych.

5. Nr Wmp 5. (1972) Instrukcja dla pomocnika maszynisty parowozu kolei dojazdowych.

6. Nr Wms 20 (1973) Instrukcja dla maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych kolei dojazdowych.

7. Nr Wms 21. (1973) Instrukcja dla pomocnika maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych kolei dojazdowych.

 

23-08-2018

1. Nr R 14. (1984) Instrukcja o przejazdach nadzwyczajnych specjalnego znaczenia (PONSZ).

2. Nr R 27. (1948) Instrukcja dla zwrotniczych i starszych zwrotniczych.

3. Nr R 29. (1946) Instrukcja dla kierownika biura wagonowego na stacji.

4. Nr R 32. (1947) Instrukcja dla numerowych.

5. Nr R 34. (1934) Instrukcja dla drużyn manewrowych.

6. Nr R 41a. (1971) Instrukcja w sprawie użytkowania wspólnego parku wagonów towarowych na sieci PKP. (INSTRUKCJA OPW).

22-08-2018

1. Nr R 3. (2000) Instrukcja o postępowaniu w sprawach wypadków i wydarzeń kolejowych.

2. Nr R 7. (1974) Instrukcja dla starszych nastawniczych, nastawniczych starszych zwrotniczych i zwrotniczych.

3. Nr R 8. (1935) PRZEPISY wykonawcze i objaśnienia do “Umowy o wzajemnem używaniu wagonów towarowych w komunikacji międzynarodowej R. I. V.” (P.W.R.I.V.)

4. Nr R 9. (1932) Przepisy o nadawaniu telegramów w pociągach.

5. Nr R 12. (1992) Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej na PKP.

6. Nr R 12. (1996) Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej na PKP.

7. Nr R 13c. (1980) Instrukcja o użytkowaniu radiołączności pociągowej na PKP.

8. Nr R 14. (1929) Instrukcja o pociągach nadzwyczajnych przeznaczonych do podróży Prezydenta Rzeczypospolitej.

19-08-2018

1. Nr Mw 28. (1962) Instrukcja dla rewidenta i starszego rewidenta wagonów.

2. Nr Mw 29. (1959) Instrukcja dla smarownika wagonów.

3. Nr Mw 55 . (1960) Instrukcja dla kontrolera i starszego kontrolera służby wagonów.

4. Nr Mw 56. (1996) Instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego.

5.Nr R 1-a. (1930) Przepisy o ruchu pociągów na zasadzie zgłoszeń.

17-08-2018

1. Nr Mt 41 (1996) Instrukcja użytkowania oraz utrzymania pługów i zespołów odśnieżnych na PKP.

2. Nr Mte 53 (1961) Instrukcja dla rewidenta i starszego rewidenta elektrycznych zespołów trakcyjnych.

3. Nr Mte 54 (1962) Przepisy bezpieczeństwa pracy przy sieciach trakcyjnych prądu stałego 0,8-3kV.

4. Nr Mte 58 (1973) Przepisy o utrzymaniu sieci trakcyjnej.

5. Nr Mte 61 (1972) Instrukcja dla maszynisty elektrycznych pojazdów trakcyjnych.

6. Nr Mtp2 (1961) Instrukcja dla pomocnika maszynisty parowozowego.

7. Nr Mtp 22 (1962) Instrukcja dla palacza i starszego palacza parowozowni.

8. Nr Mtp 36 (1971) Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy naprawach bieżących, przeglądach okresowych i obrządzaniu parowozów w lokomotywowniach.

9. Nr Mts 1. (1968) Instrukcja dla maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych.

10. Nr Mw 2. (1997) Instrukcja o naprawie wagonów towarowych normalnotorowych. Część ogólna.

11. Nr Mw 8. (1984) Instrukcja o utrzymaniu w czystości wagonów osobowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych,wagonów spalinowych i lokomotyw.

12. Nr Mw 27 (1960) Instrukcja dla konwojentów wagonów służbowych.

13-08-2018

1. Nr. M 26 (1946) Instrukcja dla dyspozytora parowozowni

2. Nr M 30 (1947) Instrukcja dla przemywacza kotłów parowych

3. Nr. M. 35 (1929) Przepisy o obsłudze w ruchu parowozów i tendrów

4. Nr. M. 35 (1929) Przepisy o obsłudze w ruchu parowozów i tendrów

5. Nr M 36 (1930) Przepisy o opalaniu parowozów

6. Nr M 38 (1929) Przepisy o pociągach ratunkowych i wagonach ratunkowych pomocniczych

7. Nr M 49 (1945) Instrukcja dla palacza parowozowego.

8. Nr M 64 (1939) Instrukcja tymczasowa dla drużyn parowozowych o prowadzeniu pociągów po nieznanym szlaku

9. Nr Mt 23 (1960) Instrukcja dla maszynisty instruktora i starszego instruktora.

12-07-2018

1. Nr E 11 (1992) Instrukcja o zasadach utrzymania i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym.

2. Nr E 36 (1996) Instrukcja o organizacji i użytkowaniu sieci radiotelefonicznych w przedsiębiorstwie państwowym “Polskie Koleje Państwowe.”

3. Nr H 24 (1965) Instrukcja dla magazyniera obsługującego bocznicę kolejową

4. Nr H 59 (1971) Instrukcja o postępowaniu i zachowaniu się pracowników Przedsiębiorstwa “Polskie Koleje Państwowe” podczas przewozu materiałów niebezpiecznych.

5. Nr Ir 7 (D 20) (2005) Instrukcja obsługi przejazdów kolejowych.

6. Nr M 1 (1945) Instrukcja dla maszynisty parowozowego

7. Nr M 3 (1946) Instrukcja dla maszynisty stacji wodnej

8. Nr. M 17 (1934) Przepisy o ogrzewaniu wagonów

11-07-2018

1. Nr E 5. (1963) Instrukcja o gospodarowaniu drewnianymi słupami teletechnicznymi i energetycznymi.

2. Nr E 10 (1951) Przepisy projektowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego

8-07-2018

1.  Nr D 20. (1945) Instrukcja dla dróżników przejazdowych.

2. Nr D 20. (1993) Instrukcja dla dróżnika przejazdowego.

3. Nr D 24. (1945) Przepisy budowy i eksploatacji kolei użytku prywatnego o silniku mechanicznym.

4. Nr D 25a (1950) Tymczasowa instrukcja do skoordynowanej walki ze śniegiem i mrozem na PKP (wyciąg) dla drużyn parowozowych

5. Nr D 53. (1984) Instrukcja obsługi urządzeń centralnego ogrzewania wodnego i parowego niskoprężnego.

7-08-2018

1. Nr D 9. (1945) Przepisy zasadnicze budowy i eksploatacji kolei normalnotorowych użytku publicznego

2. Nr D 13. (1948) Instrukcja o przechowywaniu podkładów

3. Nr D 14. (1987) Instrukcja dla naczelnika sekcji (zawiadowcy rejonu) budynków.

4. Nr D 15. (1960) Instrukcja dla toromistrza.

5. Nr D 15. (1945) Instrukcja dla torowych.

6. Nr D 18. (1951) Przepisy projektowania stacji na kolejach normalnotorowych użytku publicznego .

6-08-2018

1. BHP Jan Kamieniecki – UWAGA ! POCIĄG.

2. BHP Mieczysław Świtalski – ELEKTRYCZNE POJAZDY TRAKCYJNE

3. BHP Stanisław Świderek – SIEĆ TRAKCYJNA. Budowa i montaż.

4. BHP Stanisław Świderek – SIEĆ TRAKCYJNA. Konserwacja i naprawa pod napięciem.

5. BHP Edward Mierzejewski – SPALINOWE POJAZDY TRAKCYJNE.

6. Nr A 6. (1930) Przepisy o przejazdach i przewozach ulgowych na P.K.P. dla pracowników P.K.P. i ich rodzin.

3-08-2018

1.  BHP Jerzy Pszczółkowski -PAROWE POJAZDY TRAKCYJNE

2. BHP Edward Mierzejewski -LOKOMOTYWOWNIE SPALINOWYCH POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

3. BHP Stanisław Świderek – UWAGA ! TRAKCJA ELEKTRYCZNA

4. BHP Jan Kamieniecki Stefan Nazimek – PRACE MANEWROWE.


30-07-2018

1. (1979) Instrukcja dla kierownika nadzoru liniowego w sekcji drogowej

2. (1996) MPK Wrocław. Instrukcja zakładowa dla motorniczych komunikacji miejskiej.

29-07-2018

1. (1973) Numeracja wagonów Polskich Kolei Państwowych. (tekst/pdf)

2. (1975) Przepisy sygnalizacji na kopalnianych kolejach podziemnych MGiE Katowice

3. (1977) Pragmatyka Służbowa I Regulamin Obowiązków Pracowników Kolejowych

28-07-2018

Intensywnie pracuję nad reanimacją Antykwariatu i Paragrafu.

1. (1969) Wykaz największych dopuszczalnych obciążeń pociągów towarowych dla poszczególnych serii lokomotyw, które mogą kursować na danym odcinku. DOKP Wrocław.


Powrót do strony głównej