Wrocław Stadion 2018.

Posterunek odgałęźny Stadion pełni rolę “bramy” do wrocławskiej obwodnicy towarowej. Zbiegają się na nim linie:

349 Święta Katarzyna – Wrocław Kuźniki (pierwszorzędna – liczba torów 2, kanał radiołączności R-3);

750 Wrocław Brochów WBA – Wrocław Stadion (pierwszorzędna – liczba torów 1, kanał radiołączności R-6);

756 Wrocław Stadion – Wrocław Popowice Wp2 (pierwszorzędna – liczba torów 2, kanał radiołączności R-1);

758 Wrocław Stadion – Wrocław Muchobór (pierwszorzędna liczba torów 2, kanał radiołączności R-6).

Zbiegające się linie są wyposażone w następujące rodzaje i typy blokady liniowej:

349 – do WBB samoczynna dwukierunkowa typu Eac, do Gądowa półsamoczynna przekaźnikowa dwukierunkowa typu BEPSA;

750 – samoczynna dwukierunkowa typu Eac;

756 – elektroniczna blokada jednoodstępowa z kontrolą nie zajętości w systemie licznika osi;

758 – półsamoczynna przekaźnikowa dwukierunkowa z izolacją torów.

Wyprawianie pociągów w kierunku Wrocławia Brochowa odbywa się na zasadzie współpracy z SBL. Ciekawostką jest że czas jazdy w kierunku Wrocławia Gądowa jest krótszy niż wymagany czas zakończenia manewrów i dyżurnego trzeba powiadomić 5 minut wcześniej przed wyprawieniem pociągu. Podobna procedura obowiązuje w kierunku  do podg. Wrocław Muchobór, dyżurnego ruchu tego posterunku należy
uprzedzić na 5 minut wcześniej przed czasem przewidywanego przejazdu pociągu, aby jadący pociąg nie został zatrzymany z uwagi na istniejące uzależnienia semaforów, wjazdowego i wyjazdowego na podg. Stadion od wskazań semafora wjazdowego do podg. Wrocław Muchobór.

Na posterunku pracuje 1 zwrotniczy (8 godzin od 8:00 – 15:00) i całodobowo dyżurny ruchu.

Nastawnia wyposażona jest  w urządzenia  przekaźnikowe typu E z osprzętem komputerowym.


Wrocław Stadion 2004.

Podg. Wrocław Stadion.

Pierwszą ciekawostką, która rzuca się w oczy jest odchodzący od rozjazdu 6 nieukończony drugi tor linii 750. Na planach stacyjny widnieje przy nim napis “tor w budowie”. Nie pamiętam kiedy zaczęli, ale wobec malejącego ruchu towarowego ciężko było go skończyć.

Wyjazd z Podg. Wrocław Stadion w kierunku Wrocławia Brochowa. Stoję na ciągle budowanym drugim torze linii 750.

Ten sam tor w kierunku Podg. Stadion.

Rozjazd nr 6 od którego odgałęzia się “ciągle budowany” tor.

Widok z rozjazdu nr 11 na rozjazd nr 12. Tor idący w prawo to linia 758 w kierunku Wrocławia Muchobór.

Bardzo klimatyczny budynek nastawni widziany z toru nr 5.

Do budynku nastawni zbliża się skład prywatnego przewoźnika. Pociąg nadjechał od strony Wrocławia Gądowa.

Budynek nastawni widok z drugiej strony.

Rzut oka na panoramę posterunku z toru nr 5 a zarazem wiaduktu nad ulicą Kruczą.

Dolna część posterunku i semafory wyjazdowe od prawej N, M, L, K i J. Tory od prawej:

3- prowadzący na Wrocław Gądów, 1 i 2 prowadzące na Wrocław Popowice, 4 – prowadzący na Wrocław Gądów oraz 6 w kierunku Wrocławia Muchobór (skręcający przed nasypem), górą zaś idzie tor nr 5 w kierunku Wrocław Muchobór .

Rząd semaforów wjazdowych na Podg Wrocław Stadion od strony Gądowa/Popowic.

Głowica wyjazdowa posterunku widok z wiaduktu kolejowo – drogowego nad ulicą Grabiszyńską. Tor po prawej to tor nr. 6 w kierunku Wrocławia Muchobór.

Wiadukt kolejowo – drogowy nad ulicą Grabiszyńską. Widok w kierunku semafora wjazdowego R

Nieco inne spojrzenie na wjazd na posterunek od strony Gądowa tor pierwszy od lewej i pierwszy od prawej, oraz Popowic tory środkowe.

Wiadukt kolejowo – drogowy nad torami w kierunku Popowic i Gądowa oraz ulicą Grabiszyńską. Widać semafory wyjazdowe z posterunku.

Semafory wjazdowe linii 758 od strony stacji Wrocław Muchobór. Od prawej Z na wprost R.

Widok na szlak w kierunku Wrocławia Muchobór.

Ta sama perspektywa z toru nr 1 linii 758.

Wiadukt nad torami linii Grabiszyn i Wrocław Świebodzki – Wrocław Muchobór. Za mostem semafory wjazdowe “do Muchoboru”.


Wspomnienia.