W 2005 roku odbyłem długi spacer odwiedzając kolejno Wrocław Mikołajów, Wrocław Popowice, Port Popowice i PODG Łąki (dziś Wp3). Wyniki tego spaceru prezentuję pod wspólnym tytułem “Węzeł Popowice”. Jest moja umowna nazwa tych lokalizacji. Część oczekiwała na zapowiadaną modernizację (Mikołajów i Popowice). Na tej drugiej stacji degradacja była widoczna gołym okiem. Na części torów rosły “pasożyty” w postaci D1.

Ale po kolei. Zaczynamy od stacji Wrocław Mikołajów.

Wrocław Mikołajów ogólny widok na perony w kierunku Wrocławia Popowice. Fotografujący stoi na peronie 2.

Wyjazd z Wrocławia Mikołajowa w kierunku Podg. Stadion linia 756 (dwa tory na pierwszym planie) i Podg Grabiszyn linia 271 dwa tory na dalszym planie. Widoczny jest też wiadukt nad ul. Strzegomską. Teraz (2018) prawy górny róg zdjęcia w miejscu drzew stoi budynek.

Na dźwięk zbliżającego się pociągu fotografujący obrócił się do tyłu. Z toru 3 w kierunku Wrocławia Głównego jechał skład z zieloną EP07-480.

Rozjazd nr 13 leży pomiędzy wiaduktami nad ul.Strzegomską i ul. Robotniczą. Jest to ostatni rozjazd na linii 271 w kierunku Podg. Grabiszyn. Wiadukt nad ul. Robotniczą fotografujący ma za plecami.

Fotografujący obrócił się. Widok na wiadukt nad ul. Robotniczą. Dwa pierwsze tory od lewej to linia 271 w kierunku Wrocławia Głównego, dwa kolejne to linia 756 w kierunku “Stadionu”.

Zacząłem iść do przodu. Widok na głowicę rozjazdową i rozjazdy angielskie 16 i 18. W tle budynek dworca i perony. Za plecami wiadukt nad ul. Strzegomską.

Jeszcze jedno spojrzenie na położony poniżej nasypu budynek dworca “Popowice”

Widok na głowicę rozjazdową w kierunku “Popowic” z peronu 2 stacji Wrocław Mikołajów. Przed nami wiadukt nad dwujezdniową ul. Legnicką. Semafory wyjazdowe widoczne na zdjęciu to od prawej J1, J2, J3 i J4.

Idziemy dalej i stajemy na wiadukcie nad ul. Legnicką.  W tle rozjazdy prowadzące na linię 143, która na WP2 ma swój początek, (tory skręcające w prawo). Następna stacja na tej linii to Wrocław Nadodrze. Prosto idzie linia 271.

Nastawnia WP  kiedyś jak i teraz jedna z najbardziej obciążonych ruchem.

Fotografujący stoi przy linii 271 i ma widok na kładącą się w głęboki prawy łuk linię 143. Następna stacja Wrocław Nadodrze.

Kolejne kilka metrów do przodu. Widać pierwsze Tm przed “Popowicami” oraz wychodzącą za nastawnią łącznicę Wrocław Popowice – Wrocław Łąki (Wp3) nr 755 (do rozjazdu 42).

Powoli wkraczamy na teren stacji Wrocław Popowice. Przed nami semafory wyjazdowe ze stacji w kierunku Wrocławia Mikołajów. Stoję przy rozjeździe nr 54. Zamknięte tory nr 34 i 36. Po prawej budynek dawnej nastawni Wp4.

Wlot łącznicy 755. Kiedyś owa bocznica była dwutorowa. Pozostałości to zarośnięty tor wyciągowy nr 41 widoczny po prawej stronie zdjęcia.

Tradycyjnie fotografujący obrócił się. Mamy widok na łącznicę w kierunku dawnego podg. Łąki. Widoczny wiadukt nad łącznikiem ulic Starogranicznej i Gnieźnieńskiej.

Stacja Wrocław Popowice – widok z peronu w kierunku mostu na Odrze.

Stacja Wrocław Popowice i zarośnięty wjazd do Portu Popowice.

Wjazdu strzegł ciągle czynny semafor zaporowy P42.

Widok na głowicę wyjazdową w kierunku Wrocławia Osobowic. Tory najbliżej stojącego to tory łącznicy 754. Łączy ona Popowice z dawnym posterunkiem Widły (Wp1).

Głowica wyjazdowa w kierunku Wrocławia Osobowic. Tory 32-40.

Ta sama głowica tylko widok na tory nr 37-31

Rozjazd angielski nr 73 i widok starych mostów na Odrze. Obecnie mosty zmodernizowano i przebudowano. Stare konstrukcje pocięto.

Towarowy od Gądowa wyjeżdża ze stacji Wrocław Popowice  w kierunku Poznania. Za plecami mosty na Odrze.

No i pojechał…

Jeszcze jedno spojrzenie na konstrukcję, która dziś nie istnieje.

Widok na most i przebiegający po nim tor nr 2 linii 271.

Obrót o 180º widać rozjazd nr 77 początek łącznicy 754.

Jak już byłem w pobliżu zszedłem do Portu Popowice. Z aparatem w dłoni i kamizelce wzbudziłem popłoch wśród rodzimej ludności tego zarośniętego rejonu “menelo-żuli”

Tor wjazdowy do portu nr 42. Szyny jakby coś po nich jechało.

Pierwszy z rozjazdów nr 101.

Widać pozostałości dawnych słupów wsporczych dla sieci trakcyjnej.

Zabudowa portu niestety nie znam przeznaczenia tych budynków.

Kolejne ślady dawnej świetności – elektryfikacji.

Brama do zakładu. Wchodził tam tor nr 127.

Rozjazd nr 121.

Kolejne zrujnowane budynki stojące w “porcie”. Bałem się podchodzić do ruiny – groziła zawaleniem w każdej chwili. Przypominało dawny magazyn.

Rozjazd skupiony nr 122/123.

Tory nr 126 i 127 biegły przez przejazd.

Ślady po dawnym rozjeździe nr 125.

Tor od rozjazdu 128 w kierunku kozła oporowego nosił numer 128. Prowadził do rampy bocznej rozładunkowej.

Opowieści z zarośli, gdzieś tam jest koniec toru 128 i kozioł oporowy.

Widok z rozjazdu nr 130 na tory 141 i 142.

Tor prowadzący do filaru mostu Milenijnego.

Dawna “lokomotywownia” portu. Prowadził doń tor nr 144.

Widok na równie stacyjną portu. Częściowo zasypane tory.

Wał ziemi leżący na torach portu.

Tor nr 105 wyglądał na jeżdżony. Przeładowywali tu kruszywo lub gruz(?) Obok świeże podkłady.

Ostatnim z celów spaceru był posterunek odgałęźny Łąki (Wp3). Zbiegają się w nim linie 752 z Wrocławia Gądowa, 143 z Wrocławia Nadodrza i swój początek ma tu łącznica 755 do Wrocławia Popowic. Ciekawostkę stanowi “dołek”. Ów dołek to zagłębienie na linii 752 pomiędzy podg. Widły a Łąki. Pociągi towarowe, gdyż  tylko one kursują ową łącznicą muszą umiejętnie stawać przed Łąkami, by móc wyjechać. Maszynista nie widzi semafora wjazdowego na Łąki i prosi Dyżurnego WP, gdyż zatrzymuje się dużo wcześniej (przed dołkiem), by mu powiedział kiedy poda semafor.

Widok z łącznicy 755 na powtarzacz semafora wjazdowego na podg. Łąki (Wp3).

Tory dojazdowe do posterunku. Fotografujący stoi na torze 15 łącznicy 752. Po prawej ma tor 14 linii 752 i dalej linię 143. Zaś po lewej pojedynczy tor łącznicy 755.

Po lewej semafory wjazdowe na posterunek linii 143 od strony Popowic. Po prawej pociąg wjeżdża na łącznicę 742 w kierunku Gądowa.

 

Tory na Łąkach. Widok w kierunku Nadodrza. Od prawej linia 143 potem rozjazd nr 42 linii 752.

Od Wp3 odgałęzia się też bocznica do jednostki wojskowej przy ul. Poznańskiej. Widok na bramę wjazdową.

Urządzenie zabezpieczające wjazd na bocznicę.


Wspomnienia.