Zatwierdzone Zarządzeniem Ministra Kolei z dnia 28 marca 1951 R.
OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 1951 R.


 

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Podstawa przepisów.
§ 2. Zakres przepisów
§ 3. Zasady ogólne


ROZDZIAŁ II
UKŁAD TORÓW I USTAWIENIE SEMAFORÓW TARCZ ORAZ WSKAŹNIKÓW.

§ 4. Układ torów i rozjazdów z punktu widzenia urządzeń bezpieczeństwa.
§ 5. Zasady ogólne ustawiana semaforów tarcz i wskaźników.
§ 6. Semafory wjazdowe 

§ 7. Semafory wyjazdowe.
§ 8. Semafory drogowskazowe
§ 9. Semafory odstępowe 

§ 10. Tarcze ostrzegawcze.
§ 11. Tarcze manewrowe zaporowe i rozrządowe
§ 12. Wskaźniki


ROZDZIAŁ III.
Urządzenia nastawcze i blokowe

§ 13. Nastawnie.
§ 14. Urządzenia nastawcze
§ 15. Zasadnicze położenie zwrotnic, wykolejnic i urządzeń nastawczych
§ 16. Droga przebiegu
§ 17. Przebiegi sprzeczne.
§ 18. Ryglowanie zwrotnic i kontrola położenia iglic zwrotnicowych.
§ 19. Urządzenia blokowe.
§ 20. Utwierdzenie drogi przebiegu i urządzenia do odziaływania pociągu.
§ 21. Budynki nastawni.
§ 22 Zabezpieczenie przejazdów kolejowych w poziomie szyn


ROZDZIAŁ IV
Projekty urządzeń bezpieczeństwa

§ 24. Forma projektu.
§ 25. Plany.
§ 26. Tablice zależności.
§ 27. Schematy połączeń elektrycznych w urządzeniech bezpieczeństwa i schemat źródła prądu.
§ 28. Opis techniczny.


Antykwariat i §