Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogólny zakres działania oraz ogólne uprawnienia
§ 2. Stosunek do władz niekolejowych
§ 3. Pełnienie służby.

Rozdział II
Szczegółowe obowiązki kierownika nadzoru liniowego

§ 4. Obowiązki w zakresie dozoru nad liniami kolejowymi i utrzymaniem obszaru kolejowego.
§ 5. Obowiązki w zakresie nadzoru nad stanem i utrzymaniem torów i rozjazdów
§ 6. Obowiązki w zakresie nadzoru nad stanem i utrzymaniem podtorza i budowli inżynierskich.
§ 7. Obowiązki w zakresie nadzoru nad stanem i utrzymaniem pojazdów, urządzeń drogowych i sygnałów
§ 8. Obowiązki w zakresie nadzoru nad stanem i utrzymaniem urządzeń stacyjnych.
§ 9. Obowiązki w zakresie nadzoru nad stanem i utrzymaniem urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego.
§ 10. Obowiązki w zakresie nadzoru nad kolejami użytku niepublicznego /bocznicami/.
§ 11 Obowiązki w zakresie wykonawstwa robót
§ 12. Obowiązki w zakresie gospodarki inwentarzem i materiałami.
§ 13. Obowiązki w zakresie ruchu pociągów specjalnych.
§ 14. Obowiązki w zakresie zapobiegania wypadkom i w razie wypadków oraz katastrof żywiołowych.
§ 15 Obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
§ 16. Obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
§ 17. Obowiązki w zakresie zapewnienia sprawności kolei w zimie.


Wejście


Antykwariat i §