Wrocław Muchobór 2018

Wrocław Muchobór niewiele zmienił się od 2004 roku. Obecnie planowane jest wybudowanie nowych peronów. Jest to związane z ciągłą rozbudową dzielnicy przemysłowo-biurowej.

Linie przechodzące przez stację to:

273 Wrocław Główny – Szczecin Główny – magistrala – kanał łączności R6/R1 do Grabiszyna i R6 do stacji Wrocław Kuźniki. Linia w kierunku Grabiszyna wyposażona jest w elektroniczną blokadę jednoodstępową  z kontrolą nie zajętości w systemie licznika osi po torze nr 1 i półsamoczynną przekaźnikową dwukierunkową z izolacją toru szlakowego i blokiem pozwolenia po torze nr 2. W kierunku Wrocław Kuźniki mamy blokadę półsamoczynną przekaźnikową dwu kierunkową z izolacją torów szlakowych;

275 Wrocław Muchobór – Gubinek – magistrala – kanał łączności do podg Wrocław Nowy Dwór (ZS) z LCS Wrocław Muchobór R6/R2. Linia wyposażona jest w półsamoczynną automatyczną blokadę liniową dwukierunkową. W przypadku awarii LCS ruchem można sterować miejscowo z nastawni Nowy Dwór (niedawno budynek spłonął i nie wiem czy ta informacja ma rację bytu ?)

757 Wrocław Świebodzki – Wrocław Muchobór – pierwszorzędna – jednotorowa łącznica – kanał łączności do stacji Wrocław Świebodzki R6/R3. Łącznica wyposażona jest w blokadę półsamoczynną przekaźnikową dwukierunkową z blokiem pozwolenia i izolacją toru szlakowego.

758 podg Stadion – podg Wrocław Muchobór – pierwszorzędna – dwutorowa łącznica – kanał łączności do Stadionu to R6. Linia wyposażona jest w blokadę półsamoczynną przekaźnikową dwukierunkową z izolacją torów szlakowych.

Stacja wyposażona jest w jedną nastawnię dysponującą WM na której zainstalowano urządzenia przekaźnikowe. Zespół pracowników to dyżurny i zwrotniczy z zespołu zwrotniczych LCS Wrocław Muchobór. Ten ostatni zatrudniony jest według oddzielnego harmonogramu. Sygnalizacja w obrębie posterunku jest świetlna.

W obrębie stacji znajduje się jeden przejazd kategorii “A/O”. Perony posiadają nieużywane przejście podziemne.

Tory stacyjne to:

1E –  główny zasadniczy – od semaforu G do P o długości użytecznej 721 m;

2E – główny zasadniczy – od semaforu H do N o długości użytecznej 719 m;

3E- główny zasadniczy – od semafory F do R o długości użytecznej 674 m;

4E – główny zasadniczy – od semaforu J do M o długości użytecznej 652 m;

6E – główny zasadniczy – od semaforu K do L o długości użytecznej 664 m;

 


   Wrocław Muchobór 2004.

Wrocław Muchobór

Tory linii 273 (od lewej)   w kierunku podg Grabiszyn oraz łącznica 757 w kierunku Wrocław Świebodzki. Warto zwrócić uwagę na trzykomorowe tarcze ostrzegawcze z dwoma światłami pomarańczowymi stałym i migającym. Fotografujący stoi na wiadukcie po którym biegnie tor 1 łącznicy 758.

 

Widok z toru łącznicy 757 w kierunku Wrocław Muchobór. W tle wiadukt z torem łącznicy 758.

Łuk przed wjazdem do Wrocławia Muchoboru z kierunku Stadion/Grabiszyn/Wrocław Świebodzki. Tory od lewej na nasypie łącznica 758, potem 757 (na nim stoi fotograf), 273 i na nasypie 758.

Bramka semaforowa z semaforami wjazdowymi B, C  i D

Równia stacyjna za bramką semaforową.

Tablica z nazwą stacji i widok na niskie perony.

Semafory wyjazdowe w kierunku Nowego Dworu i Kuźnik

Wiata peronowa z blachy falistej.

Głowica rozjazdowa w kierunku Nowego Dworu i Kuźnik widoczna z przejazdu.

Wiadukt nad ulicą Strzegomską, w tle estakada “Gądowianka”

Tory od lewej tor 2 linii 275 w kierunku Nowego Dworu, 2 i 1 linii 273 w kierunku Wrocławia Kuźniki, tor 1 linii 275 w kierunku Nowego Dworu.

Widok na wiadukt nad ul Strzegomską.


Wspomnienia.