SPIS RZECZY


I. Przepisy ruchu

1. Pojęcie służby ruchu oraz ogólne obowiązki personelu (1-12*)

2. Urządzenia kolejowe. (13-46)

3. Ogólnie o pociągach i rozkładach jazdy (47-53)

4. Przygotowanie do służby (54-55)

5. Zestawienie pociągów (56-92)

6. Służba ruchu na stacjach. (93-121)

7. Służba przetokowa. (122-142)

8. Ruch pociągów (143-200)

9. Nadzwyczajne zajscia w służbie ruchu. (201-214)

II. Przepisy przewozowe

1. Przewóz osób (215-269)

2. Ulgi taryfowe ze względów wychowawczych, społecznych i humanitarnych (270-293)

3. Inne rodzaje biletów (294-313)

4. Przewóz przedmiotów i żywych zwierząt zabieranych przez podróżnych do wagonów osobowych. (314-326)

5. Przewóz bagażu. (327-338)

6. Przepisy wspólne dla przewozu osób i bagażu. (339-346)

7. Przesyłki ekspresowe (347-352)

8. Przewóz przesyłek towarowych (353-380)

III Przepisy dotyczące wagonów i ich ładowanie. (381-402)

IV Rozmaite

1. Służba kolejowo-policyjna (381-402)

2. Smarowanie wagonów i postępowanie z zagrzanemi osiami (410-412)

3. Oczyszczanie i odkażanie wagonów (413-417)

4. Używanie i utrzymanie hamulca powietrznego systemu Westinghouse i Knorr w ruchu towarowym.(418-428)

5. Przepisy o postępowaniu z przedmiotami znalezionemi.(429-431)

6. Hamulec powietrzny systemu Westinghouse i Knorr.(432-455)

7. Oświetlenie wagonów.(456-488)

8. Ogrzewanie wagonów.(489-510)

9. Dodatek do służbowego rozkładu jazdy. Część I.(511-514)

10. Dodatek do służbowego rozkładu jazdy. Część II.(515-526)

11. Przepisy o pociagach przeznaczonych do podróży Prezydenta Rzeczypospolitej(527-534)

12. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.(535-557)

13. Przykłady pisemnych zgłoszeń dotyczących wypadków kolejowych(558)

14. Geografja kolejowa (559-584)

(*- numery pytań obejmujące poszczególne zagadnienia)

Antykwariat i §


ALFABETYCZNY SPIS RZECZY


A

Atmosfera gazu, wystarczalność 463

B

Badanie pociągu przed wypuszczeniem 143
Badanie przedmiotów zabieranych do wagonów osobowych 315
Bagaż – wzór kwitu 321a
Bagaż kwit na nieopłacony 334
Bagaż odprawa 330
Bagaż opakowanie 329
Bagaż opłata przewozu 332
Bagaż przewóz bez odprawy i opłaty 333, 334
Bagaż postanowienia ogólne 327
Bagaż przedmioty wyłączone od przewozu 328
Bagaż przyjęcia do pociągu 335
Bagaż ręczny nadmierna ilość 318
Bagaż ręczny zabieranie do wagonów 316, 317
Bagaż treść kwitu bagażowego 331
Bagaż wydawanie na innej stacji 337
Bagaż wydawanie na stacji bez ekspedycji bagażowej 338
Bagaż wydawanie z pociągu na stacji docelowej 336
Bezpieczeństwo podróżnych 151
Bilety blankietowe części tychże 296
Bilety blankietowe postępowanie z częściami tychże 297
Bilet zeszytowy (kupony) wzory 303
Bilet blankietowy (wzór) 297
Bilety blankietowe zbiorowe kiedy się je wydaje 299
Bilety blankietowe zbiorowe i ich części 300
Bilet blankietowy zbiorowy wzór 300
Bilety blankietowe kiedy je się wydaje 294
Bilety blankietowe wypisywanie 295
Biletu brak na stacji docelowej 244
Bilety dla przystanków nieobsadzonych i wzór tychże 298
Bilety dla osób wojskowych 304
Bilety dodatkowe i ich ważność 252
Bilety dopłat (wzór) 255
Bilety komunikacji podmiejskiej 266, 267
Bilety komunikacji podmiejskiej opłaty 268
Bilety kolory i treść 222
Bilet odstąpienie osobie drugiej 223
Bilety okresowe postanowienia ogólne 256
Bilety okresowe postanowienia szczegółowe 259
Bilet okresowy przejście do klasy wyższej 260
Bilety odcinkowe zamawianie 257
Bilety odcinkowe czasokres wydania 261
Bilety odcinkowe postanowienia szczegółowe 262
Bilety okręgowe zamawianie 258
Bilety okręgowe postanowienia szczegółowe 264
Biletów okręgowych cena 265
Bilety okręgowe czasokres wydawania 263
Bilety peronowe 269
Bilety personalne dla pracowników kolejowych 305
Bilet robotniczy powrotny (wzór) 283
Biletu wykupienie 220
Biletów kontrola 222a
Biletów, ważność 225
Biletu zamiana w stacji wyjazdu 239
Biletu zmiana tekstu bezprawnie 243
Bilet zeszytowy 301, 302
Bilet zeszytowy przerwy podróży 303

C

Całowagoriowe przesyłki oddawanie i odbieranie na stacjach węzłowych 374
Cech rozmieszczenie na wagonach 387
Celne zabezpieczenie wagonów 402
Ceduła przewozowa 358
Chorych przenoszenie 537
Chorych umysłowo i ich dozorców przewóz 289
Cbyżość jazdy granicę 164
Chyżość hamulec zespolony zepsuty 173
Chyżość największa dopuszczalna 165
Chyżość pociągów niezapowiedzianych 169
Chyżość pociągów przez zwrotnice 168 
Chyżość pociągów popychanych 167
Chyżość pociągów ratunkowych i parowozów pomocniczych 170
Chyżość tendrem naprzód 166
Chyżość pociągu stwierdzić 213
Ciemno ustawić oświetlenie 480
Ciężar hamowany obliczanie 512
Ciężar pociągu obliczanie 525
Ciężar normy dla przewozu osób oraz ładunków żywych 526
Czas jazdy najkrótszy 171
Czas jazdy przepisany przestrzeganie 174
Czerwone światło zachowanie 182
Czynności przed wyjazdem pociągu na hamulec zespolony 449
Czynności na terenie kolejowym 408
Czyszczenie wagonów towarowych 415
Czyszczenie wagonów osobowych 417, 516

D

Dodatek do służbowego rozkładu jazdy część I co zawiera 511
Dodatek do służbowego rozkładu jazdy część II co zawiera 515
Dopłaty dla dzieci 253
Dopłaty do klasy wyższej i pociągu droższego 251
Dopłat nieściąganie 249 
Dopłaty pojedyncze 248 
Dopłaty różnic biletowych 246, 247 
Drążkami hamowanie 141
Drobnicy doładowanie i wylądowanie przy pociągach 376
Drobnicy naładunek i wyładunek na stacjach pośrednich 371
Drobnica czuwanie nad przewozem 372
Dynamomaszyna 485
Dyrekcje P. K. P. okręgi 578
Dyżurny ruchu komunikowanie się z kier. pociągu 12
Dzieci dopłaty przy przewozie 253
Dzieci przewóz za jaką zniżką 224

E

Egzaminowanie personelu 10

F

Formowanie przewóz i obsługa wagonów kursowych 360
Formowanie pociągu 71, 72
Formowanie wagonów zbiorowych 359

G

Gaszenie lamp 469
Gazem czuć w przedziale 483
Gazem napełnianie zbiorników 482
Gaz sprężony oświetlanie 471
Geografja kolejowa 559 do 584
Granice pomiędzy stacją i szlakiem 30
Graniczne stacje 579 do 584

H

Hamowanie automatyczne pociągów tow. postępowanie na dworcach 423
Hamowanie drążkami 141
Hamowanego obliczenia przy pociągach tow. z hamulcem powietrznym 419
Hamowanie sankami hamulc. 140
Hamowanie szybkie 448
Hamowanie wagonów hamulcami 139
Hamowanie wzory jakie stosuje się przy obliczeniu 513
Hamowanie stosowanie w praktyce 514 
Hamulec bezpieczeństwa ciągnięcie 454
Hamulec bezpieczeństwa uruchomienie przez podróżnych 342
Hamulec powietrzny przy poc. tow. czynności personelu pociąg. 422
Hamulca powietrznego obsługa w ruchu towarowym 425
Hamulec powietrzny części składowe 432
Hamulec powietrzny działanie 444 
Hamulec powietrzny wyluzowanie 446
Hamulec powietrzny jednakowo silne hamowanie 447
Hamulec Westinghouse i Kunze-Knorr zestawienie pociągów towarowych 418 
Hamulec zespolony czynności po skończonej jeździe 455
Hamulec zespolony zepsucie się na parowozie 428
Hamulec zespolony czynności przed wyjazdem pociągu 449
Hamulce ilość obsłużonych w pociągu 87
Hamulce jakie rozróżniamy 86
Hamulczy obowiązki podczas jazdy 145 
Hamulców obsługa podczas postoju 193
Hamulców obsada i podzielenie ich w pociągu 88
Hamulca zespolonego próba 450, 451, 452
Hamować średnio lub mocno 190
Hamulec zespolony obsługa 185
Hamulców zespolonych uruchomienie z wagonów 187

I

Inwalidów wojennych przewóz 290, 291

J

Jazda do pewnego punktu na szlaku 110
Jazda którym torem dwutorowej linji 106
Jazda na parowozie, kto uprawniony 146
Jazda po niewłaściwym torze 108
Jazda przez miejsca uszkodzone 192
Jechać ostrożnie 175
Jednotorowy ruch na linji dwutorowej 109

K

Kasy biletowej otwarcie 221
Kierownik pociągu obowiązki 7
Kierownik pociągu komunikowanie się z dyżurnym ruchu 12
Kierownik pociągu czynności przed odjazdem 143a
Kierownik pociągu obowiązki podczas jazdy 144, 453
Kolka postępowanie 537
Kolonje letnie dla szkół ulgi przejazdowe 276, 277, 279
Kół ślizganie 440
Konduktorska drużyna 3
Konduktor rozdawca obowiązki 353
Kontrola biletów w ogólności 222a
Krwotok z jam 549
Krwotok z ran 548
Krycie pociągu 206
Krzyżowanie pociągów długich 212, 212a
Krzyżowania przekładanie ogólne postanowienia 111
Krzyżowania przekładanie i wyznaczenie stacja obowiązana 112
Krzyżowania przełożenie zawiadomienie pociągów 113
Krzyżowanie wypada postępowanie 114
Krzyżyk podwójny na wagonach towarowych 386
Kurek obciążenia przy hamulcu Kunze-Knorr 420
Kurki wyłączające w przewodach powietrznych 434
Kurek trzywyłotowy 438, 439
Kurki główne i przyciemniające 464, 465, 466, 467, 468, 470
Kurki położenia 466
Kurki rodzaje 465
Kursowych wagonów numeracja 361

L

Lampy gazowe gdzie umieszczone 473
Lamp gazowych części składowe 474, 475
Lampy gazowe złożenia 476, 477
Linja kolejowa ile może mieć torów 44
Listy przewozowe rodzaje 357

Ł

Ładownia 26
Ładowania drzewa w kłodach 395
Ładowanie drzewa na dwóch wagonach z lawami pokrętnemi 394
Ładowanie drzewa na jednym wagonie 393
Ładowanie drzewa o nieprawidłowej powierzchni 396, 397
Ładowanie na dwóch wagonach z ławami pokrętnemi 398
Ładowanie przedmiotów ciężkich 399, 400
Ładowanie siana, słomy itp. luzem 401
Ładowanie wagonów otwartych ogólne 392
Łatwopalnych przedmiotów dopuszczenie do przewozu 519
Łatwopalnych przedmiotów przewóz 78MManometra odczytanie 453
Materjał łatwopalny przewóz 78
Materjał wybuchowy przewóz 79
Miejsc oddzielnych zajmowanie 230
Miejsca uszkodzone na szlaku 192
Miejsc w pociągu wyznaczenie i zajmowanie 228
Miejsc zajmowanie pierwszeństwo 229
Miejsc zajmowanie w wagonie sypialnym 231

N

Nadzwyczajny powód do zatrzymania pociągu 205
Naładunek wagonów zbiorowych 363
Nalepki R 10 71
Nalepki usuwanie 414
Należności zwrot za bilet i bagaż 345
Napisów starych usuwanie 413
Nazw stacyj ogłaszanie 521
Nieszczęśliwy wypadek postępowanie 201
Numeracja torów 32

O

Obrotnica 36
Ochronny wagon 60
Ochronny przedział 61
Oczekiwanie połączeń 152
Odcinek 28
Oddawanie pociągu 200
Oddanie służby 200
Oddychanie sztuczne 544
Odjazd pociągu 101, 102
Odkażanie wagonów towarowych 416
Odmrożenia postępowanie 554
Odpowiedzialność za szkody przy przewozie bagażu ręcznego i zwierząt 324
Odtaczanie wagonów 138
Ogień w pociągu 202
Ogrzewanie wagonów, sposoby 489
Ogrzewanie wagonów parą 490
Ogrzewanie wagonów wodą 491, 500
Ogrzewanie wagonów piecykami 492
Ogrzewacze urządzenia wewnątrz wagonu 496
Ogrzewanie wysokoprężne 497
Ogrzewanie niskoprężne 498
Ogrzewanie mieszane 499
Ogrzewanie, okres czasu 501
Ogrzewanie z jednego źródła 503
Ogrzewanie pociągu na stacji wyjściowej 504
Ogrzewanie pociągu podczas jazdy 505
Ogrzewanie parą nieszczelności i zamarznięcia przewodu 506
Ogrzewanie parą czynności w stacji końcowej 507
Ogrzewanie pociągu, obowiązki dyżurnego ruchu 509
Ogrzewanie, obowiązki drużyny konduktorskiej 510
Okartkowywanie wagonów na stacjach granicznych 388
Opłat biletowych uiszczenia odmawianie 250
Okien wagonowych otwieranie 236
Omdlenie 536
Oparzenia, postępowanie 533
Opatrunek ran 547
Opłaty za uszkodzenie i zanieczyszczenie wagonu 326
Opłaty dodatkowe do biletów 269a
Osi ilość w pociągu ogólne 73
Osi ilość w poc. tow. na hamulec zespolony 74
Osi ilość dopuszczalna w poć. pasażerskich 73a
Osi ilość w poc. tow. na hamulec ręczny 75
Osie zagrzane 412
Osób przewóz, ogólne 215
Osoby, wykluczenie od przejazdu 217
Osoby dopuszczone do przejazdu warunkowo 218
Osób poszukujących pracy, przewóz 286
Oświetlenie sygnałów pociągowych 147
Oświetlenie wagonów 148, 456, 479
Oświetlenie gazem najgłówniejsze części 457 
Oświetlenie żarowe 472
Oświetlenie elektryczne wagonów 486
Oświetlenie elektryczne, usterki 487, 488
Otrucie, postępowanie 546

P

Padaczka – postępowanie w razie tejże 539
Parowozów popychających sprzęganie 158
Parowozów wstawianie do pociągów 81
Parowóz niezdolny do jazdy 207
Parowóz popychający, ruszanie z miejsca 160
Parowóz popychający, doczepianie wagon 161
Parowóz przyprzęgowy 163
Pary dopływ do wagonów 494
Parą ogrzewanie, wyposażenie 502
Pary źródło 493
Pchanie pociągu bez parowozu na czele 154, 155
Personel pociągowy – postępowanie po zatrzymaniu się pociągu na stacji 340
Personel pociągowy – stosunek 2
Piorunem porażenie 555
Plany zestawiania pociągów 58
Plomb brak i uszkodzenie – postępowanie 379
Plomb sprawdzanie na stacjach 378
Plombowanie wagonów 373
Plombowanych wagonów otwieranie na stacjach pośrednich 380 
Pługi śniegowe na własnych kołach – wstawianie do pociągów 91
Pociągi dalekobieżne- formowanie 72
Pociągi do innych celów 51
Pociągi nadzwyczajne 196, 198
Pociągi pod względem ich ważności (kolejność) 50
Pociągi pod względem przewozu 49
Pociągi pod względem ruchowym 48
Pociągi popychane – ruszanie z miejsca 160
Pociągi robocze 199
Pociągi w dwóch częściach 197
Pociągi ogólne postanowienia 47
Pociągów numeracja 52
Pociągów pasażerskich przyjmowanie przez konduktorów 522
Pociągów pasażerskich zestawianie 57
Pociągów pośpiesznych zatrzymanie przy spoźnieniach 117
Pociągów towarowych zestawianie 70
Pociągów wyposażenie podczas ogrzewania 502
Pociągów zestawianie ogólne postanowienia 56
Pociąg przejechał semafor na stój stojący 214
Pociągu badanie przed wyprawieniem 143
Pociągu krycie 206
Pociągu odjazd 101
Pociągu odjazd – polecenie 103
Pociągu odjazd – kiedy zadośćuczynić rozkazowi 104
Pociągu pchanie bez parowozu na czele 154, 155
Pociągu popychanego obserwowanie 162
Pociągu popychanie dwoma parowozami 157
Pociągu popychanie – ogólne 156
Pociągu rozerwanie 188
Pociągu ruszanie z miejsca 105
Pociągu wysłanie i przepuszczanie – warunki 100
Pociągu zatrzymanie na stacji planowego przejazdu 118
Pociągu zatrzymanie na szlaku 186
Pociągu zatrzymanie obowiązkowe 116
Pociągu zatrzymanie przed semaforem wjazdowym 181, 183
Pociągu zatrzymanie w stacji w miarę potrzeby 150
Pociągu zatrzymanie w stacji 149
Pocztowych wagonów czynnych wyłączanie z pociągów 523
Pocztowych wagonów wstawianie do pociągów 82
Poczty listowej przewóz za pośrednictwem konduktorów kolejowych 524
Podróżnego mającego ulgę, przejścia do klasy wyższej lub pociągu droższego 524
Podróżny przed rozpoczęciem podróży – nabycie biletu 219
Podróżny bez biletu i bez zgłoszenia 241
Podróżny bez biletu z zgłoszeniem 242
Podróżnych bezpieczeństwo 151
Podróżnych rozmieszczanie w wagonach 518
Podróżnych wsiadanie, przesiadanie i wysiadanie 341
Podróżnych zachowanie się na terenie kolejowym 405, 409
Podróży przerwy 237, 303
Podróży rozpoczęcie 226
Podróży ukończenie 227
Podróżny zamierza dalszej jazdy 245
Podział służby 4
Pokąsanie przez wściekłe zwierzęta – przewóz 288
Polecenie ustne 11
Policyjno-kolejowa służba – ogólne 403
Policyjno-kolejowa służba – postępowanie urzędników 404
Połączenia pociągowego utrata 343
Połączeń oczekiwanie 152
Popychających parowozów sprzęganie 158
Popychanie pociągów z wagonami niezłączonymi sprzęgłem 159
Popychanie pociągu dwoma parowozami 157
Popychanie pociągu – ogólne postanowienia 156
Poród w pociągu 203
Poruszanie taboru podczas przetaczania 134
Posterunek odstępowy 23
Potłuczenia – postępowanie 550
Powiesienie – postępowanie przy ratowaniu 556
Pouczanie i egzaminowanie personelu 10
Pracowników kolejowych dokumenty przejazdowe 305
Pracowników kolejowych bilety bezpłatne 307
Pracowników kolejowych bilety tygodniowe 308
Pracowników kolejowych bilety żywnościowe 309
Pracowników kolejowych bilety i zaświadczenia – wzory 310 
Pracowników kolejowych kolor biletów 311
Pracowników kolejowych kontrola biletów 313
Pracowników kolejowych zaświadczenia na kupno biletów ulgowych 310
Pracowników kolejowych przejazd w pociągach pośpiesznych 312
Pracowników kolejowych bilety tygodniowe 306
Prawa i lewa strona – oznaczenie 16
Prądem elektrycznym i piorunem porażenia 555
Prezydenta Rzeczypospolitej pociąg – bieg 534
Prezydenta Rzeczypospolitej pociąg – ilość parowozów 533
Prezydenta Rzeczypospolitej pociąg – kolejność 528
Prezydenta Rzeczypospolitej pociąg – konwojowanie i wyposażenie 532
Prezydenta Rzeczypospolitej pociąg – ogólne postanowienia 527
Prezydenta Rzeczypospolitej pociąg – chyżość 529
Prezydenta Rzeczypospolitej pociąg rozkład jazdy 530
Prezydenta Rzeczypospolitej skład pociągu 531
Przechodzenie przez teren kolejowy 407
Przedmiotów łatwopalnych przewóz 78
Przedmioty wyłączone od przewozu w wagqnach osobowych 314, 319
Przedział ochronny 61
Przedziałów oddzielnych wynajmowanie 232
Przedziały dla kobiet 63
Przedziały dla kobiet i niepalących 233
Przedziały dla kobiet i niepalących – zakaz palenia 234
Przedziały dla kobiet – zajmowanie miejsc 235
Przedziały dla niepalących i palących 64
Przejazd grupami do miejsc odpustowych, w celach kulturalno-oświatowych, krajoznawczych i sportowych 292
Przejazd pociągu przez stację postoju 119
Przejazd w poziomie szyn 20
Przejście do klas wyższych lub pociągów droższych 272a
Przejście podróżnego, mającego ulgę do klasy wyższej lub pociągu droższego 254
Przełożeni kond. drużyny 3
Przepisy obowiązujące kierownika pociągu 8, 9 
Przepuklina – postępowanie przy tejże 543
Przepuszczanie i wysyłanie pociągu – warunki 100
Przerwy podróży 237, 303
Przerwa podróży – postępowanie 238
Przerwa w ruchu 344
Przesuwnica 37
Przesyłek dozorowanie w pociągu 375
Przesyłki ekspresowe – dokumenty 349
Przesyłki ekspresowe – oznaczenie 347
Przesyłki ekspresowe – przedmioty wykluczone od przewozu 348
Przesyłki ekspresowe- przewóz pociągami 350
Przesyłki ekspresowe- sposób przyjmowania do pociągu 351
Przesyłki ekspresowe wydawanie z pociągu 352
Przesyłki – inne kategorje 356
Przesyłki pośpieszne – przewóz pociągami osobowemi 364, 365
Przesyłki łatwopsujące się – przewóz 366 
Przeszkoda na szlaku – chyżość 172
Przetaczanie – poruszanie taboru 132
Przetaczanie do kogo należy 123
Przetaczanie – kierownictwo 124, 120
Przetaczanie – odpowiedzialność kierownika 127, 128
Przetaczanie na torach głównych 130
Przetaczanie – obsługa zwrotnic 131
Przetaczanie – ogólne postanowienia 122
Przetaczanie siłą ludzką 136
Przetaczanie silą zwierzęcą 135
Przetaczanie wagonów parowozem 137
Przetaczanie więcej drużyn równocześnie 126
Przetaczanie – czynności zakazane 129
Przewód główny, zamknięty i otwarty 435
Przewóz bagażu i osób – jakiemi pociągami 339
Przewóz drobnicy – czuwanie nad prawidłowością 372
Przewóz drobnicy w brankardzie – kolejność przewozu 363
Przewóz drobnicy zwyczajnej 367
Przewóz materjałów wybuchowych 79
Przewóz odmówić 216
Przewóz osób – ogólne 215
Przewóz osób poszukujących pracy 286
Przybory ładunkowe przechodzące na obce koleje 390
Przyprzęgowy parowóz 163
Przystanek osobowy 25
Psy – oplata za przewóz 322
Psy – zabieranie przez podróżnych 321
Publiczności zachowanie się na kolejach 405

R

Raport z jazdy 194
Ratownictwo – ogólne 535
Reduktor – do czego służy 460
Regulamin jazdy stacyjnej 93
Regulamin jazdy stacyjnej – uchylenia 94
Robotników przewóz w D. K. P. Katowice 284
Robotników przewóz w grupach 285
Robotników przewóz za biletami powrotnemi 283
Robotników przewóz za biletami tygodniowemi 282
Robotnik – znaczenie taryfowe 281
Rozerwanie pociągu 188
Rozjazd 29
Rozkaz do odjazdu 104
Rozkaz krzyżowania 98
Rozkaz ogólny 96
Rozkaz przezorności 97
Rozkaz sygnalizowania 99
Rozkazy pisemne ogólne postanowienia 95
Rozkłady jazdy 53
Rozłączenie i spinanie taboru 133
Ruch – służba – pojęcie ogólne 1

S

Sankami hamulecowemi hamowanie 140
Semafor nieoświetlony – zachowanie się 184
Semafor odstępowy – na stój przejechanie 178
Semaforów zasadnicze ustawienie i obsługa 121
Semafor wjazdowy lub wyjazdowy – na stój przejechanie 179
Semafory ogólne 35 
Siatki żarowe – obchodzenie się z niemi 484
Sieć kolejowa 43
Składów pociągów pasażerskich podstawianie 520
Składów pociągów pasażerskich zwiększenie 68
Skrajnia 41
Służby rozpoczęcie przez personel pociągowy 54
Smarowanie pociągów towarowych na hamulcach zespolonych 426
Smarowanie wagonów – ogólne 410
Smarowanie wagonów – postępowanie 411
Spinanie i rozłączanie taboru 133
Spory między podróżnymi i personelem pociągowym 346
Spóźnienie się pociągu – postępowanie z podróżnymi 343
Sprzęganie wagonów 92
Sprzęganie wagonów towarowych z hamulcem zespolonym 421
Sprzęgi ogrzewawcze 495
Sprzęgów ogrzewawczych i zaworów końcowych zdejmowanie z wagonów 508
Stacja – pojęcie ogólne 21
Sprzęgła ślepe 436
Stacje styczne 564 do 577
Stacje graniczne 579 do 584
Stacja zgłaszań pociągów 22
Straż ogniowa – przewóz 287
Sygnałów na stój przejeżdżanie 177
Sygnałów obserwowanie podczas jazdy 145
Sygnałów pociągowych oświetlanie 147
Sygnały drogowe i czerwone światło – zachowanie się 182
Szlak 27
Szlaku obserwowanie podczas jazdy 145ŚŚlizganie się kół 191
Światło słabe – postępowanie 478
Światło słabe – przyczyny 477
Święta zaliczalne do wakacyj świątecznych 271

T

Tablice kierunkowe 67
Taboru poruszanie podczas przetaczania 134
Tarcza ostrzegawcza – zastosowanie się wobec tejże 176
Telegrafu i telefonu uszkodzenie – postępowanie 180
Topielec – postępowanie z tymże 545
Tor niewłaściwy 46
Tor ślepy 40
Tor właściwy 45
Tor właściwy – odstąpić od jazdy po nim 107
Tor główny i boczny 31UUdar mózgu – postępowanie 538
Udar słoneczny – postępowanie przy tymże 540
Udiawienie – postanowienie przy tymże 542
Ukres 38
Ulgi dla szkół 270, 274, 275, 276, 277,
Ulgi dla szkół (czasokres) 272
Ulgi dla szkół – wymagane dokumenty 273
Ulgi dla pokąsanych przez zwierzęta 288
Ulgi taryfowe przy przejazdach do miejsc odpustowych oraz w celach kulturalno-oświatowych, krajoznawczych i sportowych 292
Ulgi przejazdowe dla pracowników kolejowych 306
Urządzenia kolejowe ogólne 13
Urządzenia na stacjach 14
Urządzenia na szlaku 15
Urzędnik wyższy – wykonywanie służby w jego obecności 6
Usterek usuwanie przy pociągach towarowych na hamulcach zespolonych 427
Ustępy w pociągach pasażerskich 65
Uszkodzenie telegrafu, telefonu i przyrządów dzwonkowych – postępowanie 180
Uszkodzenie wagonu – odpowiedzialność 325
Uzdrowiska krajowe – ulgi dla osób powracających 293

W

Waga pomostowa 42
Wagon na końcu pociągu 83
Wagon ochronny 60
Wagon osobowy uszkodzony, pobyt w nim niemożliwy 153
Wagon ostatni – hamulec 84
Wagonów cechy 384, 385
Wagonów ciężkich wstawienie do pociągów 80
Wagonów hamowanie hamulcami 139
Wagonów obcych części 389
Wagonów odtaczanie 138
Pagonów osobowych i bagażowych kursowanie 517
Wagonów oświetlenie 148
Wagonów pocztowych wstawienie do pociągów 82
Wagonów rodzaje 382
Wagonów spis (wykaz) 195
Wagonów sprzęganie 92
Wagonów wstawianie do pociągów towarowych 71
Wagonów wykolejenie w pociągu 189
Wagonów używanie – ograniczenie 76
Pagonów zbiegnięcie – zabezpieczenie 142
Wagon uszkodzony na końcu pociągu 89
Wagony obcych zarządów – wstawianie do pociągów 85
Wagony osobowe i bagażowe próżne – zwrot 69
Wagony w pociągach pasażerskich – jakie rozróżniamy 59
Wagony w pociągach pośpiesznych 62
Wagony pod drobnicę – wybór 362
Wagonów ładownych wyłączenie z pociągu 377
Wagony własne i obce 381
Wagonów prywatnych przewóz 391
Wagony z ławami pokrętnemi 77
Wagonów znaki 383
Wagony zbiegły 211
Wagony z hamulcami ręcznemi poza hamulcem zespolonym 90
Wagony z przewodem hamulcowym 437
Wagon zbiorowy – określenie 354
Wagonów zbiorowych kategorje 355 
Węzły kolejowe 559, 560, 561, 562, 563
Węże gumowe przy przewodach powietrznych 433
Wicher gwałtowny – zachowanie się 209
Woda w wagonach osobowych – zaopatrzenie 66
Wskaźniki hektometrowe 17
Wskaźniki kilometrowe 18
Wskaźniki pochyłości 19
Wstęp na teren kolejowy 406
Wybuchowych materjałów przewóz 79
Wycieczek przejazd klasa II-gą 280
Wycieczek zamawianie 278
Wycieczki szkolne – ulgi przejazdowe 276, 277, 279
Wykaz ładunkowy 369
Wykaz oddawczy 370
Wykolejenie wagonów w pociągu 189
Wykolejnica 39
Wymijalnia ruchowa 24
Wyposażenie taboru przy pociągach towarowych hamowanych automatycznie 424
Wyprzedzanie przełożenie 115
Wysłanie i przepuszczenie pociągu 100

Z

Zabezpieczenie wagonów przed zbiegnięciem 142
Zachowanie się personelu 5
Zaczadzenie -postępowanie przy temże 541
Zahamowanie hamulcem powietrznym 443
Zamknięcie toru nieprzewidziane 208
Zanieczyszczenie wagonu – odpowiedzialność 325
Zapalenie lamp gazowych 481
Zatrzymanie pociągów – kiedy istnieje obowiązek 116
Zatrzymanie pociągów pospiesznych przy spóźnieniach 117
Zatrzymanie pociągu na stacji planowego przejazdu 118
Zatrzymanie pociągu na szlaku – kiedy wolno 186
Zatrzymanie pociągu w stacji w miarę potrzeby 150
Zatrzymanie pociągu z powodu nadzwyczajnego na szlaku 205
Zawieja śnieżna – postępowanie 210
Zawór rozdzielczy 441, 442, 445.
Zaświadczenia robotnicze (legitymacje) 282
Zbiornik do gazu – napełnienie 461, 462
Zbiornik do przewodu gazu 458, 459
Zbrodniczy zamach 204
Zegary służbowe 33
Zestawienie pociągów pasażerskich 57
Zestawienie pociągów – plany 58
Zestawienie pociągów towarowych 70
Zgłoszenia pisemne wzory 558
Zgłaszanie nieprawidłowości (wzór) 377a
Zgłoszenie się do służby kierownika pociągu 55
Złamania – postępowanie 552
Znalezione przedmioty – postępowanie 430, 431
Znalezione przedmioty w pociągach pasażerskich 429
Zwichnięcia – postępowanie 551
Zwierząt żywych przewóz – karanie uchybień 313
Zwierząt żywych zabieranie do wagonów osobowych 320
Zwrotnice 34
Zwiotnic wyłączanie z zawisłości od sygnałów 120
Zwrot próżnych wagonów osbowych i bagażowych 69

Ż

Żywych zwierząt przewóz – karanie uchybień 323

Antykwariat i §