54. Co ma uskuteczniać personel pociągowy przed rozpoczęciem służby?
Ma zbadać czy jest wyposażony w przedmioty podane w poniżej umieszczonym spisie i brakujące ewentualnie uzupełnić.

Spis przedmiotów
któremi powinna być wyposażona drużyna konduktorska

Nazwa przedmiotu Kierownik
pociągu
Konduktor
bagażowy
(rozdawca)
Konduktor
rewizyjny
Hamulczy
a) Przepisy, druki i formularze
Przepisy ruchu 1
Wyciąg z przepisów ruchu 1 1 1
Przepisy sygnałowe 1 1 1 1
Taryfa osobowa i bagażowa 1 1 1
Przepisy wykonawcze
dla ekspedycji towaru
1 1
Przepisy o przewozie
przesyłek drobnych
1 1
Przepisy wykonawcze do przepisów
o przewozie przesyłek drobnych
1 1
Książkowy rozkład jazdy 1
Dodatki do rozkładu jazdy 1
Raporty z jazdy
duże i małe formularze
1
Spis wagonów
duże i małe formularze
1
Wykazy oddawcze 1 1
Wykazy ładunkowe 1 1
Kwity na nieopłacony
bagaż
1 1
Zgłoszenia braku bagażu 1 1
Zgłoszenia nadliczbowego bagażu itp. 1 1
Książka pokwitowań 1 1
Formularze na doniesienia 1 1
Notes kierownika pociągu
dla statystyki ruchowej
1
Wykaz o stanie wagonów
osobowych
1
Wykaz pracy i należności
godzinowo-kilometrowych
1 1 1 1
Książeczka dla użycia
i odbioru smarów
1
Cennik opłat pobieranych
za uszkodzenie wewnętrznego urządzenia
i inwentarza w wagonach osobowych
1 1
Kalendarz oświetlenia
i gaszenia lamp
w pociągach pasażerskich
1
Formularze zgłoszenia nieprawidłowości 1 1
b) Inwentarz i materjał
Światawkę ustną 1 1 1 1
Klucz dla kurka
pzrewodu gazowego
1 1
Trójkątny klucz 1 1
Czworokątny klucz 1 1 1
Pudełko z 6 petardami
(ewentualnie w brankardzie)
1 kond.
końc.
Szczypce do przecinania biletów 1
Torbę z narzędziami
dla smarowników
1
Walizę do książek i druków 1 1
Okładkę z twardej tektury
lub blachę cynkową
dla sporządzania spisów wagonowych
1

55. Co ma kierownik pociągu uskutecznić nim zgłosi się do służby?
a) Raport z jazdy przygotować.
b) Wglądnąć do książki rozkazowej i na tablice ogłoszeń, czy nie ma jakich rozporządzeń dotyczących służby pociągowej i co do pociągu, który obsługuje jakoteż innych zmian dotyczących rozkładu jazdy.
c) Zegarek sprawdzić.
d) Zgłosić się u dyżurnego ruchu do służby o czasie przewidzianym w podziale służby. Konduktorzy zgłaszają się u kierownika pociągu.
e) Kierownik pociągu ma się przekonać, czy personel pociągowy jest zdatny do objęcia służby, a w razie zauważenia uchybień donieść dyżurnemu ruchu.
f) Kierownik pociągu przydziela pojedynczym konduktorom ich czynności, o ile to nie jest już z góry przewidzianem, a mianowicie przydziela obsługę brankardu bagażowemu, konduktorom rewizyjnym wagony osobowe, hamulczym obsługę hamulców, smarowanie i oświetlenie wagonów jako też obserwowanie i krycie pociągu w razie zatrzymania pociągu na szlaku.

SPIS RZECZY i ALFABETYCZNY SPIS RZECZY (Katechizm Służby Pociągowej 1930)