PODRĘCZNIK
dla personelu stacyjnego i drogowego

opracował: J. LAMBL
starszy kontroler eksploatacyjny

/Adaptacja na www – Covalus/

NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCEJ SYGNALIZACJI W OKRĘGACH D.K.P. POZNAŃ, KATOWICE I GDAŃSK
JAKO TEŻ NOWYCH PRZEPISÓW SYGNALIZACJI

WYDANIE Z ROKU 1926

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

I STARA SYGNALIZACJA

A. Postanowienia ogólne (pytania i odpowiedzi 1-14)
B. Sygnały dzwonkowe (pytania i odpowiedzi 15-28)
C. Sygnały drogowe (pytania i odpowiedzi 29-56)
D. Sygnały główne (pytania i odpowiedzi 57-70)
E. Sygnały ostrzegawcze (pytania i odpowiedzi 71-75)
F. Sygnały na żórawiu wodnem (pytania i odpowiedzi 76-78)
G. Sygnały na zwrotnicach i zaporach torowych (pytania i odpowiedzi 79-86)
H. Sygnały na pociągu (pytania i odpowiedzi 87-101)
I. Sygnały na pojedynczych pojazdach (pytania i odpowiedzi 102-105)
K. Sygnały służby pociągowej (pytania i odpowiedzi 106-113)
L. Sygnały przy przetaczaniu (manewrowaniu) (pytania i odpowiedzi 114-119)
M. Specjalne sygnały (pytania i odpowiedzi 120-126)

II NOWA SYGNALIZACJA

Postanowienia ogólne (pytania i odpowiedzi 127-132)
I Semafory (pytania i odpowiedzi 133-152)
II Tarcze ostrzegawcze (pytania i odpowiedzi 153-164)
III Semafory z tarczą ostrzegawczą (pytania i odpowiedzi 165-170)
IV Tarcze przetokowe (pytania i odpowiedzi 171-174)
V Latarnie na zwrotnicach (pytania i odpowiedzi 175-185)
VI Latarnie lub tarcze wskazujące zamknięcie toru na stacji (pytania i odpowiedzi 176-194)
VII Sygnały drogowe (pytania i odpowiedzi 186-216)
VIII Sygnały na pociągu (pytania i odpowiedzi 217-230)
IX Sygnały na taborze kolejowym (pytania i odpowiedzi 231-235)
X Sygnały dawane przez drużynę pociągową
A Sygnały maszynisty (pytania i odpowiedzi 236-243)

B Sygnały drużyny konduktorskiej (pytania i odpowiedzi 244-253)
XI Sygnały przy manewrowaniu (pytania i odpowiedzi 254-259)
Wykaz wskaźników (pytania i odpowiedzi 260-274)

CZĘŚĆ III

Zastosowanie sygnałów w praktyce (pytania i odpowiedzi 275-320)

PRZEGLĄD SYGNAŁÓW

A. Stara sygnalizacja

B. Nowa sygnalizacja

SPIS RZECZY.
Liczby oznaczają numer pytania, pod którym jest zawarta odpowiedź.

A.
“Baczność” Sygnał 107, 236
Bieg pociągu zastosowanie sygnałów 301
Brak nasad dla sygnałów końcowych 94
Brak sygnału końcowego 292
Braki na sygnałach 8
C.
Chorągiewka sygnałowa 41
Ciągnąć sygnał 115
Czerwone światło zachowanie się 299
Część pociągu pozostała na szlaku 305
Czoło pociągu oznaczenie sygnałami 89, 90, 218, 219
D.
Dawanie sygnałów dzwonkowych 18
Dyżurny ruchu wyposażenie sygnałami 318
Dzwonienie przed przejściami niezaopatrzonemi w zapory 124, 237
Dzwonkowe sygnały 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 132
F.
Forma sygnałów 3
G.
Gotów do odjazdu sygnał 245, 248
Grapy sygnałów 14, 131
H
Hamulce miernie przyciągnąć 108, 238
Hamulce mocno przyciągnąć 109, 239
Hamulce zwolnić 110, 240, 241
Hamulec zespolony użycie 301
J.
Jazda do pewnego punktu na szlaku sygnały dzwonkowe 19
Jazda po zwrotnicy w prostym kierunku 80, 179, 180, 181
Jazda po zwrotnicy w odnogę 81, 182, 183, 184, 185
Jazdy przetokowe granica 120, 267, 309
K.
Kierunek jazdy ustawienie sygnałów 10
Kolory sygnałów 12, 130
Koniec pociągu sygnały 91, 92, 93, 94, 220, 221
Końcowy i początkowy punkt linji 18
Kres przetaczania 120, 267, 309
Krycie przeszkody 44, 199, 200, 201, 202
Krycie pociągu 45, 304
Krycie wagonika 46, 315
L.
Latarnie lub tarcze na zwrotnicach 175
Latarnie na zwrotnicach ustawienie 79, 80, 81, 82, 83, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185
Latarka ręczna dawanie sygnałów 41
Linji (szlaku) badanie 101
M.
Miejsca zająć, sygnał 111, 244, 248
Mylny sygnał 23
N.
Nadzwyczajne zdarzenia zachowanie się 302
Naprzód sygnał 255
Nasady na wagonie do założenia sygnałów 94
Nieoświetlony sygnał 6
Nocne sygnały 5
Numer pociągu 18
O.
Odhamować 110, 240, 241
Odjazd sygnał kierownika pociągu 112, 246, 248, 249
Odjazd rozkaz dyżurnego ruchu 249
Odpowiedzialność za stan sygnałów 8
Odpychać sygnał 117
Odtok sygnały 126
Odwołanie wjazdu i wyjazdu 288
Ogień w pociągu 317
P.
Parowozy dwa sygnały świstawką 250, 251
Parowóz pomocniczy żądanie 306
Parowóz popychający tablica stój i wskaźnik 12b 122, 273
Parowóz popychający powracający tablica stój 123
Parowóz przetokowy oznaczenie go sygnałem 102, 232
Parowóz ustawienie przy dawaniu sygnału ciągnąć i wstecz 118. 255, 256
Pchane pociągi pracownik na przedzie 124
Personel przetokowy wyposażenie w sygnały 308
Petard używanie 49, 50, 210
Petard używanie z innemi sygnałami 51
Petard zakładanie 52, 205
Petardy obdzielenie 53
Petardy przechowanie 54
Petardy badanie i uzupełnienie 55
Pociąg część na szlaku 305
Pociąg nadzwyczajny sygnalizowanie 95, 96, 97, 98, 99, 222, 223, 228, 229, 230, 231
Pociąg określenie 13
Pociąg pchany 124
Pociąg przejeżdżający przez stacje wjazd i wyjazd 135,136, 283
Pociąg sygnały na czele 89, 90, 218, 219
Pociąg sygnały końcowe 91, 92, 93, 220, 221
Pociąg zabezpieczenie na szlaku 45, 304
Pociąg zatrzymujący się w miarę potrzeby 287
Pociąg wracający ze szlaku 226
Pociąg zatrzymany przed sygnałem głównym 281
Pociąg z numerami parzystemi i nieparzystemi 18, 21, 22
Pociąg zatrzymanie sygnałami 41, 206
Początek i koniec 215
Początkowy i końcowy punkt linji 18
Pochodnia zachowanie się personelu pociągowego 299
Polecenia dawanie sygnałami drogowemi 29, 195
Popychanie pociągów 300
Popychanie wagonów 312
Posterunki służbowe zaopatrzenie w sygnały 5 i 6b 319
Przejechanie sygnałów 296, 297
Przeszkody na szlaku zabezpieczenie 44, 200, 201, 202
Przetaczanie sygnały 114, 254, 310
Przetaczanie poza kres przetaczania 120, 267, 309
Przetaczanie wzbronione 173
Przetaczanie dozwolone 174
Przerwy przy dawaniu sygnałów dzwonkowych 16
Przewody telegraficzne i telefoniczne badanie 100
Przeznaczenie sygnałów 1
Przyrządy sygnałowe odpowiedzialność 8
R.
Ręką dawanie sygnałów 41, 254
Rozerwanie pociągu 302
Rozjazdy angielskie podwójne 183
Rozjazdy łukowe dwustronne 178, 185
Rozkaz przezorności 294
Rozkaz do odjazdu dyżurnego ruchu 249
Różniące się sygnały 7, 320
S.
Semafory jakie rozróżniamy 133
Semafory gdzie się je ustawia 134, 142
Semafory wjazdowe 135
Semafory wyjazdowe 136, 137, 138
Semafory drogowskazowe 139
Semafory odnoszą się do których torów 141, 265
Semafory odstępowe 140
Semafory światło kontrolne 143, 144
Semafory ustawienie 142
Semafory znaczenie przy przetaczaniu 145
Semafory zatrzymanie pociągu przy tychże 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Semafory z tarczką ostrzegawczą 165, 166, 167, 168, 169, 170
Sprzęganie i rozłączanie wagonów 311
Strażnik zachowanie się przy sygnale 6b 48
Sygnał “Baczność” 107, 236
Sygnał ciągnąć 115
Sygnały drużyny konduktorskiej (pociągowej) 111, 112, 113, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 253
Sygnał dzwonkowy nr. l-21
Sygnał dzwonkowy nr. 2-22
Sygnał dzwonkowy nr. 3-23, 24
Sygnał dzwonkowy nr. 4-25, 26, 27, 28
Sygnały dzwonkowe ogólnie 15, 16, 17, 18, 19, 20, 132, 275, 276, 277. 278, 279
Sygnały dzwonkowe postępowanie przy braku tychże 132
Sygnały dzwonkowe poleganie na tychże 20
Sygnały ile grup 14, 131
Sygnały główne do czego służą 57
Sygnały główne ich obraz 58
Sygnały główne które zalicza się dotychże 60
Sygnały główne zasadnicze ustawienie 59
Sygnały główne nieważne dla przetaczania 61
Sygnały główne gdzie ustawione 62
Sygnały główne kiedy należy je oświetlać 63
Sygnały główne należące de jednej grupy 64
‘Sygnały główne światło z tyłu 65, 66
Sygnały główne wyłączone z ruchu 67
Sygnały główne dla jazd w prostym kierunku 68
Sygnały główne dla jazdy w odnogę 69
Sygnały główne dla jazdy w dalszą odnogę 70
Sygnały główne pominięcie stojących nastój 282
Sygnały główne przejechanie 296, 297
Sygnały główne ustawienie na jazdę dozwoloną 284
Sygnały główne obsługa 285
Sygnały główne polecenie do ustawienia 286, 290
Sygnały główne ustawienie na stój za pociągiem 289
Sygnał hamulce miernie przyciągnąć 108, 238
Sygnał hamulce mocno przyciągnąć 109, 239
Sygnał hamulce zwolnić 110, 240, 241
Sygnał końcowy brak 292
Sygnały kolory 12, 130
Sygnałów końcowych zakładane 94
Sygnały maszynisty 107, 108, 109, 110, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 250, 251
Sygnał “miejsca zająć” wsiadać 111, 244, 248
Sygnał badanie przewodów telegraficznych i telefonicznych 100
Sygnał “badanie szlaku” (linji) 101
Sygnał na parowozie przetokowym 102, 232
Sygnał na wagonach pocztowych, sypialnych i jadalnych 103, 233,
Sygnał na wagonie z wybuchowemi przedmiotami 104
Sygnały na wagonikach 105, 235
Sygnały na odtoku 126
Sygnały na zwrotnicach i zaporach torów, ogólne 79, 175, 186
Sygnały na pojedynczych i podwójnych zwrotnicach krzyżowych 82, 176, 177, 179, 180, 183
Sygnały na dwustronnych zwrotnicach 83, 178, 185
Sygnały na wykolejnicach (zaporach torowych) 84,
85, 86, 186, 187, 188 189, 190, 193, 194
Sygnały na pociągach do czego służą ogólne 87, 88, 217, 227, 230, 231
Sygnały na pociągu, kiedy je oświetlać 88
Sygnały na czele pociągu 89, 90, 218, 219, 293
Sygnały-na końcu pociągu 91, 92, 93, 94, 220, 221
Sygnały na parowozie popychającym 98, 224
Sygnały na pociągu jadącym na torze zamkniętym 225
Sygnały na pociągu wracającym ze szlaku 226
Sygnały na pociągu gdy dwa parowozy 89
Sygnał na pociągu sygnalizującym inny pociąg 95, 96, 97, 98, 99, 222, 223, 229, 230, 231, 307
Sygnał naprzód 255
Sygnały na kolejach drugorzędnych 124, 125
Sygnał niebezpieczeństwa kiedy się daje 25
Sygnał niebezpieczeństwa co należy zrobić, kiedy się go usłyszy 26
Sygnał niebezpieczeństwa kiedy nie wolno go dawać 27
Sygnał niebezpieczeństwa odwołanie 28
Sygnał nocny (6b) 47
Sygnał odjazd kierownika pociągu 112
Sypnały odpowiedzialność za przyrządy 8
Sygnał”odpychać” 117
Sygnał odwołujący, spoczynkowy 23, 24
Sygnał ostrzegawczy w ustawieniu zwolnić bieg 74
Sygnał ostrzegawczy w ustawieniu wolna droga 75
Sygnały ostrzegawcze do czego służy 71
Sygnały ostrzegawcze ich zależność od sygnału głównego 72
Sygnały ostrzegawcze zachowanie się wobec tychże 295
Sygnały unieważnione 67, 73
Sygnały podczas biegu pociągu dawane przez drużynę pociągową 301
Sygnałów przejechanie 296, 297
Sygnały przy przetaczaniu 114, 115, 116, 117, 118, 119, 171, 172, 173, 174, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 308, 310
Sygnały przed przejazdami niezaopatrzonemi w rogatki 124, 269, 270, 271
Sygnały różniące się między sobą 7, 320
Sygnały służby pociągowej 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 253
Sygnał stój kierów, pociągu 113
Sygnały słuchowe i wzrokowe 4, 5, 129, 206
Sygnały słuchowe poleganie na nich 20
Sygnał “stój” zachowanie się drużyny poć. 212, 243
Sygnał “stój” dla jazd przetokowych 120, 173, 267
Sygnał “stój” dla parowozów popychających 122, 123, 273
Sygnał stój drużyny konduktorskiej 113, 247, 253
Sygnały drogowe zachowanie się wobec tychże 212, 243, 299
Sygnały drogowe dawanie poleceń 29, 195
Sygnały drogowe kto je używa 30
Sygnały drogowe które się zalicza do tychże 31, 197
Sygnały drogowe ustawienie 33, 34, 35, 36, 38, 196, 199
Sygnały stój ręczny 41, 203
Sygnały stój służby drogowej 41, 42, 43, 56, 198, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
Sygnały służby drogowe trąbką i świstawką ustną 56, 204, 208
Sygnał petardami 49, 50, 51, 52, 205, 210
Sygnał tablica stój sygnał 36a 121
Sygnał tarcza stój w ciemności 47
Sygnały trąbką specjalne 125
Sygnały używanie tychże 3, 4, 5, 11, 128
Sygnały ustawianie 10, 290
Sygnały ważne dla jakich kolei 2, 127
Sygnał wątpliwy lub nieoświetlony 6
Sygnał wstecz 116
Sygnały w tunelach 5, 105, 129
Sygnał zwolnić bieg kiedy się go używa 32
Sygnał zwolnić bieg jak się go nie używa 33
Sygnał zwolnić bieg ustawienie 34, 35, 36, 38, 213, 214
Sygnał zwolnić bieg nocny 37, 39
Sygnał zwolnić bieg w nagłej potrzebie 40
Sygnały zapowiadające pociągi nadzwyczajne 95, 96, 97, 98, 99, 222, 223, 229, 230, 231 307
Świstawką parowozowa zepsuta 252
Świstawką parowozowa sygnały dawanie 106, 107, 108, 109, 110, 236, 238. 239, 240, 241, 242
Szybkość zasadnicza zmierzenie 294
Szlak zbadanie 101
T.
Tablica stój (sygnał 36a) 121
Tablica stój dla parowozów popychających 122
Tablica stój dla powracających parowozów popychających 123
Tarcza ostrzegawcza kontrola z tyłu 162
Tarcza ostrzegawcza normalne położenie 156
Tarcza ostrzegawcza unieważniona 163
Tarcza ostrzegawcza co wskazuje 153, 154, 155
Tarcza ostrzegawcza ustawienie 157, 160, 164
Tarcza ostrzegawcza zależność od semaforu 158
Tarcza ostrzegawcza ulgi w stosowaniu 161
Tarcze przetokowe ogólne 171
Tarcze przetokowe znaczenie dla pociągów 172
Tarcze zatrzymania 41, 198, 211
Tarcze zatrzymania ustawienie 44, 45, 46, 199
Tarcze zatrzymania kiedy się stosuje 41, 42, 44, 45, 46 200
Trąbka dawanie sygnałów specjalnych 125
Trąbka sygnał stój 41, 56, 195
Tunele sygnały w tychże 5, 105, 129
U.
Unieważnienie sygnałów głównych 67
Unieważnienie sygnałów podczas jazdy po niewłaściwym torze 291
Ustawienie sygnałów głównych za pociągiem 289
Utrzymanie sygnałów 8
Używanie sygnałów 3, 4, 5, 11 128
W.
Wagonów krycie 42
Wagony pocztowe, sypialne, i jadalne oznaczone sygnałami 103, 233
Wagon z wybuchowemi przedmiotami oznaczenie sygnałem 104
Wagonów sprzęganie i rozłączanie dawanie sygnału 311
Wagon końcowy 313
Wagoniki (wózki) oznaczenie sygnałem 105, 235, 314
Wagoniki krycie na szlaku 46, 315
Wagoniki usunięcie z toru 316
Wątpliwy sygnał 6
Ważniejszy sygnał 7
Ważność sygnałów 2, 127
Wjazd pociągu szybkobieżnego w odnogę 280
Wjazd i wyjazd odwołanie 288
W prawo, w lewo 9
Wskaźnik l 159, 260
Wskaźnik 2 261
Wskaźnik 3a 262
Wskaźnik 3b 263
Wskaźnik 3c 264
Wskaźnik 4 141, 265
Wskaźnik 5 266
Wskaźnik 6 267
Wskaźnik 7 268
Wskaźnik 8 269
Wskaźnik 9 270
Wskaźnik 10 271
Wskaźnik 11 272
Wskaźnik 12a i 12b 273
Wskaźniki ustawianie 274
Wsiadać sygnał 244
Wstecz sygnał 116, 256
Wjazd dla pociągów zatrzymujących się w miarę potrzeby 287
Wjazd dla pociągów przejeżdżających 283
Wydarzenia nadzwyczajne 302
Wykolejeniec (zapory torowe) sygnały na tychże 84, 85, 86. 186, 187, 188. 189, 190
Wzrokowe sygnały nocne 5
Z.
Zachowanie się służby pociągowej wobec sygnałów 211, 212, 295, 299
Zamknięcie toru na stacji 84, 85, 86, 186, 187, 189, 190, 193, 194
Zamknięcie toru uchylenie 8, 188
Zamknięcie toru na linji 209
Zamknięcie toru sygnały na pociągu 225
Zastosowanie sygnałów podczas biegu pociągu 301
Zatrzymanie pociągu przed sygnałem głównym 281, 298
Zatrzymanie pociągu sygnałami drogowemi 41, 42, 200
Zatrzymanie pociągu na szlaku z powodu nadzwyczajnego 303
Zatrzymanie pociągu w miarę potrzeby 287
Zażądanie parowozu pomoczniczego 306
Zbadanie szlaku (linji) 101
Zwolnić sygnał 257
Zwolnić bieg sygnał kiedy się go używa 32, 213, 214
Zwolnić bieg sygnał jak się go używana jednotorowej linji 33, 215
Zwolnić bieg na dwutorowej linji 33, 34 215
Zwolnić bieg na linjach mających ponad dwa tory 35
Zwolnić bieg sygnał nocny 37, 39
Zwolnić bieg po niewłaściwym torze 36
Zwolnić bieg przed sygnałem stój 38
Zwolnić bieg zachowanie się wobec niego 216
Zwrotnice sygnał przy jeździe w prostym kierunku 80, 179, 180, 181
Zwrotnice sygnał przy jeździe w odnogę 81, 178, 182, 183, 184, 185
Zwrotnice sygnał na dwustronnych 83, 178, 185
Zwrotnice krzyżowe 82, 176, 177, 179, 180, 183
Zwrotnice w kierunku zbocznym 81, 182, 183, 184, 185
Zwrotnice sygnały na tychże 79, 80, 81, 82, 83, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185
Ż.
Żuraw wodny oznaczenie miejsca 76
Żuraw wodny rura wypływowa równoległe z torem 77, 192
Żuraw rura wypływowa przeszkodą 78, 191

 

Antykwariat i §