57. Do czego służą sygnały główne?
Sygnały główne wskazują, czy pociąg może lub nie może wjechać na odcinek toru (w odstęp) leżący poza tym sygnałem.
58. Jak wygląda sygnał główny?
Składa się z masztu, na którym znajduje się jedno do trzech ramion, a kiedy ciemno tyle latarń co ramion.
59. Jakie jest zasadnicze ustawienie sygnałów głównych?
“Stój” (Sygnał 7) t. j. w dzień leży ramię słupa, przy więcejramiennych sygnałach górne ramię słupa sygnałowego poziomo w prawą stronę w kierunku jazdy, a gdy ciemno czerwone światło latarni; zaś przy sygnałach więcejramiennych czerwone światło górnej latarni do pociągu.
60. Które sygnały należą do sygnałów głównych?
Sygnały wjazdowe, wyjazdowe, drogowe, blokowe (odstępowe) i kryjące niebezpieczne miejsca, jak krzyżowania i odgałęzienia linji w poziomie szyn jako też ruchomych mostów.
61. Czy sygnały główne są też ważne dla jazd manewrowych (przetokowych)?
Nie, tylko dla pociągów.
62. Gdzie są ustawione sygnały główne?
Stoją z reguły po prawej stronie torów, albo w środku nad torami do których należą.
63. Jak długo należy oświetlać latarnie sygnałów głównych gdy jest ciemno?
Tak długo, dopóki ruch pociągów w danym kierunku się odbywa.
64. Jak należy oświetlać sygnały główne należące do jednej grupy?
Równocześnie, aby był widzialnym cały obraz sygnałowy. Latarnie kilkuramiennych sygnałów wolno oświetlać i gasić tylko równocześnie.
65. Jak poznajemy z tyłu, że latarnia danego sygnału się świeci?
Wtedy pokazuje latarnia do tyłu duże białe lub matowo białe światło.
66. Czy można rozpoznać w ciemności ztyłu jak sygnał ustawiony?
Tak, Latarnia górna wskazująca do pociągu czerwone światło, jako też latarnie następnych nieciągniętych ramion pokazują do tyłu pełne białe światło; zaś latarnie pokazujące do pociągu zielone światło, pokazują do tyłu białe światło gwiazdkowe.
67. W jaki sposób oznacza się sygnały główne wyłączone z urządzenia ochronnego?
Przez obniżenie górnego ramienia lub przez zaopatrzenie ramienia leżącym krzyżem. Kiedy ciemno nie oświetla się takich sygnałów.
68. Co pokazuje sygnał główny ustawiony dla jazdy w prostym kierunku do pociągu (Sygnał 8a)?
W dzień jest górne ramię sygnału podniesione ukośnie pod kątem 45% do góry w prawą stronę w kierunku jazdy; zaś gdy ciemno pokazuje sygnał zielone światło latarni, przy więcejramiennych sygnałach zielone światło górnej latarni.
69. Co pokazuje sygnał główny ustawiony dla jazdy w odnogę (w zboczenie) do pociągu (Sygnał 8b)? 
W dzień dwa ramiona, lub górne dwa ramiona trzyramiennego sygnału ukośnie pod kątem 45% do góry w prawą stronę w kierunku jazdy, a gdy ciemno dwa zielone światła do pociągu.
70. Co pokazuje sygnał główny ustawiony w dalszą odnogę do pociągu (Sygnał 8c)?
W dzień trzy ramiona słupa sygnałowego ukośnie do góry w prawą stronę pod kątem 45%. a gdy ciemno trzy zielone światła.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.