114. Jakiemi środkami sygnałowemi daje się sygnały przy manewrowaniu?
Świstawką ustną lub trąbką, ręką i latarką,
115. Jak daje się sygnał 31 “Ciągnąć”?
Jeden długi ton świstawką ustną lub trąbką, a oprócz tego w dzień pionowe poruszanie ręką z góry na dół; zaś gdy ciemno, pionowe poruszanie latarką z góry na dół.
116. Jak daje się sygnał 32 “Wstecz”?
Dwa miernie długie tony świstawką ustna lub trąbką, a oprócz tego w dzień powolne poziome poruszanie ręką tam i z powrotem; zaś gdy ciemno powolne poziome poruszanie latarką tam i z powrotem.
117. Jak daje się sygnał 33 “Odpychać”?
Dwa długie i jeden krótki ton świstawką ustną lub trąbką, a oprócz tego w dzień ręką dwa razy poziome poruszenie od siebie i jedno prędkie pionowe poruszenie z góry na dół; zaś gdy ciemno latarką dwa razy poziome, poruszenie od siebie i jedno prędkie pionowe poruszenie z góry na dół.
118. Czy przy dawaniu sygnałów 31, 32 i 33 uwzględnia się po której stronie parowozu są wagony przyprzągnięłe?
Nie, gdyż to jest obojętnem, czy one są przyprzągnięte od strony komina, czy od strony tendra. Jeżeli natomiast wagony są przyprzągnięte z obydwóch stron lub parowóz jest bez wagonów, to poruszanie parowozu kominem naprzód uważa się za jazdę naprzód, w odwrotną zaś stronę za jazdę wstecz
119. Jak daje się sygnał 34 “Stój”?
Trzy krótkie tony świstawką ustną lub trąbką prędko po sobie, a oprócz tego w dzień wywijanie ręką, a gdy ciemno latarką w koło

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.