186. Jakich sygnałów używa się do wskazania że tor na stacji jest zamknięty? 
Używa się latarń oszklonych szkłem koloru mlecznego, które wskazują jednakowe sygnały zarówno we dnie jak i gdy jest ciemno i są ważne tak dla pociągów, jak i dla przetaczania. We dnie używa się także tarcz, zamiast, latarń.
187. Jak wygląda sygnał 9 “Tor jest zamknięty”?
Kresa czarna na tle białej, okrągłej tarczy w czarnem polu.
188. Jak wygląda sygnał 10 “Zaniknięcie toru uchylone”?
Kresa czarną, ukośna pod kątem około 45° w górę ku stronie prawej w kierunku jazdy, na tle białej, okrągłej tarczy w czarnem polu.
189. Co wskazuje sygnał 9 “Tor jest zamknięty”?
Wskazuje:
a) że jazda i przetaczanie dozwolone jest tylko do miejsca, gdzie się sygnał znajduje.
b) na obrotnicach i wagach pomostowych, że jazda po nich jest wzbroniona.
190 Kiedy stosuje się sygnał 9 “Tor jest zamknięty”?
Stosuje się w następujących wypadkach:
a) do oznaczenia końca toru ślepego, jeżeli tor ten używany jest do wjazdu pociągów lub do przetaczania,
b) do oznaczenia prostopadłego do toru położenia ramienia żórawi wodnych,
c) do oznaczenia wykolejnic i zwrotnic torów piaskowych,
d) do oznaczenia obrotnic i wag pomostowych, gdy jazda po nich jest wzbroniona,
e) do oznaczenia toru zajętego przez tabor, do którego nie wolno dojeżdżać, oraz przeszkód dla ruchu na torach stacyjnych.
W wypadkach a) i c) ustawia się sygnał ten z prawej strony odnośnego toru.
191. Co wskazuje sygnał 9 “Tor jest zamknięty” na żórawiu wodnym w obu kierunkach? 
Że ramie żórawia wodnego jest położone prostopadle do toru.
192. Jakie światło rzuca latarnia żórawia wodnego, gdy ramię (wycięgnica) ustawione jest równolegle do toru?
Matowo białe światło w obu kierunkach.
193. Co mają z tyłu latarnie, które służą do dawania sygnałów 9 “Tor jest zamknięty” i 10 “Zamknięcie toru uchylone”?
a) Gdy tor jest zamknięty, mają ku tyłu dwa matowo białe światełka w linji poziomej.
b) Gdy zamknięcie toru uchylone, mają z tyłu dwa matowo-białe światełka w linji ukośnej, wznoszącej się pod kątem około 45° ku stronie prawej.
194. W co zaopatruje się latarnie służące wyłącznie do dawania sygnału 9 “Tor jest zamknięty” w celu kontroli?
Zaopatruje się je w razie-potrzeby w tylnej ścianie w mały, okrągły otwór, przepuszczający biało-matowe światło, gdy się latarnia świeci.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.