79. Do czego służą sygnały na zwrotnicach i zaporach torowych, i jak długo należy je oświetlać?
Wskazują, w jakiem ustawieniu znajdują się te urządzenia. Należy je tak długo oświetlać, jak tego ruch pociągów wymaga. Zwrotnic zupełnie zabezpieczonych i bezpiecznie zamkniętych nie potrzeba oświetlać dla pociągów wjeżdżających, wyjeżdżających i przejeżdżających przez stacje zaopatrzone w sygnały główne; zaś podczas przetaczania należy oświetlać wszystkie zwrotnice i zapory torowe (wykolejnice), które przy przetaczaniu wchodzą w rachubę.
80. Jaki sygnał pokazuje zwrotnica przy jeździe w prostym kierunku, lub przy zwrotnicy, gdy oba tory leżą w łuku, podczas jazdy po jezdni mniej krzywej (Sygnał 12)?
W obydwóch kierunkach białą czworoboczną szybkę.
81. Jaki sygnał pokazuje zwrotnica przy jeździe w odnogę lub gdy oba tory leżą w luku podczas jazdy po jezdni więcej krzywej?
a) pod ostrze białą strzałkę, wskazującą kierunek odgałęzienia (Sygnał 13 a);
b) z ostrza okrągłą białą szybkę (Sygnał 13 b).
82. Czy sygnały 12, 13 a i 13 b znajdują się oprócz na pojedynczych zwrotnicach, jeszcze na innych zwrotnicach?
Tak, na pojedynczych zwrotnicach krzyżowych, a to na każdym końcu jedna skrzynia sygnałowa. Przy podwójnych zwrotnicach krzyżowych, przy których. obok siebie są położone dwie pary iglic na każdym końcu zwrotnicy i przestawiają się jedną dźwignią, a które przy przestawieniu poruszają się w tę samą stronę, znajdują się na każdym końcu dwie skrzynie sygnałowe. Przy tem ustawieniu można jechać na jeden prosty i na jeden krzywy tor. Jeżeli przy podwójnych zwrotnicach krzyżowych obok siebie leżące dwie pary iglic, przy przestawieniu poruszają się w przeciwne strony, tak że można jechać zawsze w obydwóch prostych lub w obydwóch krzywych kierunkach, to wtedy znajduje się, jeżeli wszystkie cztery pary iglic przestawia się jedną dźwigną, tylko jedna skrzynia sygnałowa przy dotyczącej zwrotnicy, która pokazuje w obydwie strony dla jazdy w obydwóch prostych kierunkach sygnał 12; zaś dla jazdy w obydwóch krzywych kierunkach sygnał 13 c. Jeżeli natomiast tylko dwie obok siebie leżące pary iglic przestawiają się jedną dźwignią, to znajduje się na każdym końcu zwrotnicy krzyżowej jedna skrzynia sygnałowa, która pokazuje w obydwie strony dla jazdy w prostych kierunkach sygnał 12; zaś dla jazdy w obydwóch krzywych kierunkach sygnał 13 c a z drugiej strony sygnał 13 b,
83. Jaki sygnał znajduje się na dwustronnych zwrotnicach?
W obydwóch ustawieniach sygnał 13. Strzała pokazuje według kierunku odgałęzienia na jednej szybie na prawo, a na drugiej na lewo. Przy dwustronnych zwrotnicach jazda z łuku oznaczona jest na białej okrągłej tarczy tak jak na sygnale 8b2
84. Jaki sygnał pokazuje wykolejnica (zapora torowa) jeżeli leży na torze?
Sygnał 14, a to z jednej strony czarną poziomo leżącą kreskę w białem polu, a z drugiej strony dwa białe gwiazdkowe światła leżące obok siebie w poziomej.
85. Jaki sygnał pokazuje wykolejnica (zapora torowa), jeżeli nie leży na torze?
Sygnał 14a. Z jednej strony czarną kresę w białem okrągłem polu położoną ukośnie- wzwyż w prawą -stronę pod kątem 45°, a z drugiej strony dwa białe, gwiazdkowe światła leżące ukośnie wzwyż w prawą stronę pod kątem 45°.
86. Co nam oznacza sygnał 14?
Że jazda poza miejsce, na którem jest ustawiony, jest wzbronioną. Na obrotnicach i wagach wagonowych oznacza nam, że nie wolno na nie wjeżdżać. Jeżeli natomiast jest jazda dozwoloną, używa cię sygnału 14 a. Na ślepych torach oznacza sygnał 14 miejsce, gdzie jest ustawiona odbojnica.
Poza tem używa się sygnału 14 dla oznaczenia niebezpiecznych miejsc na stacjach, jako też dla zamknięcia toru, na którym stoją wagony, których nie wolno poruszać lub na które nie wolno najeżdżać.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.