236. Kiedy stosuje maszynista sygnał 21 “Baczność”. Jeden długi ton świstawką parowozową?
a) Przy zbliżaniu się do stacji, tuż przed tarczą ostrzegawczą, względnie przed semaforem wjazdowym, gdy niema tarczy ostrzegawczej.
b) Przed wskaźnikami 8 i 9.
c) Na wezwanie prowadzącego pociąg przed odjazdem pociągu pasażerskiego, zatrzymanego na szlaku.
d) Przed każdem ruszaniem parowozu w parowozowniach i przed wjazdem na obrotnice.
e) Dla ostrzeżenia osób znajdujących się na torze, lub zbyt blisko toru.
f) Przy wjeździe do tunelu.
g) We wszystkich wypadkach, gdy zachodzi potrzeba zwrócenia uwagi personelu pociągowego oraz służby na linjach i na stacjach.
237. Kiedy używa maszynista dzwonu na parowozach zaopatrzonych w dzwon? 
W wypadkach wymienionych powyżej w pytaniu pod b) i e) w myśl obowiązujących przepisów szczegółowych.
238. Jak daje się sygnał 22a “Hamować średnio”?
Jeden krótki ton świstawką parowozową.
239. Jak daje sią sygnał 22b “Hamować mocno”?
Trzy krótkie, szybko po sobie następujące tony świstawką parowozową.
240. Jak daje się sygnał 23a “Odhamować średnio”? 
Jeden długi i jeden krótki ton świstawką parowozową.
241. Jak daje się sygnał 23b “Odhamować zupełnie”?
Jeden długi i dwa krótkie tony świstawką parowozową.
242. Kiedy stosuje maszynista sygnał 22a “Hamować średnio” i sygnał 22b “Hamować! mocno”, oraz sygnał 23a “Odhamować średnio” i 23b “Odhamować zupełnie”?
Celem regulowania biegu pociągu; zaś sygnał 22b “Hamować mocno” także celem zatrzymania pociągu, jeżeli potrzebne jest do tego współdziałanie drużyny konduktorskiej.
243. Jak ma postąpić drużyna konduktorska zobaczywszy sygnał “Stój”?
Winna hamować mocno, nie czekając na sygnał 22b “Hamować mocno”.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.