1. Do czego służą sygnały na kolejach?
Sygnały służą dla zabezpieczenia ruchu kolejowego i są dla całego personelu kolejowego środkiem dla wzajemnego, szybkiego i dokładnego porozumienia się co do stanu kolei, co do ruchu i co do szczególnych wypadków na tejże.
2. Dla jakich kolei są ważne przepisy sygnałowe?
Przepisy sygnałowe są ważne dla kolei pierwszo- i drugorzędnych. Każda kolej musi być zaopatrzoną w tej mierze sygnałami, jak to przewiduje regulamin ruchu i budowy.
3. Jakich sygnałów wolno używać przy kolejach?
Sygnałów wolno tylko w tych formach używać, jakie przewiduje sygnalizacja. Dla linji kolejowych na pograniczu Państwa, na których prowadzi ruch zarząd obcej kolei, może M. K. zezwolić na wyjątki.
4. Kiedy należy używać sygnałów słuchowych?
Sygnałów słuchowych należy używać we dnie i gdy jest ciemno.
5. Kiedy należy używać sygnałów wzrokowych nocnych?
Sygnałów wzrokowych przeznaczonych do używania w ciemności (nocne) należy używać od zachodu do wschodu słońca, bez względu na światło księżyca, lub sztuczne światło, w dłuższych tunelach i w dzień zawsze wtenczas, jeżeli sygnałów dziennych nie można dokładnie dostrzec z wymaganej odległości. O ile można, należy dawać sygnały słuchowe i wzrokowe równocześnie.
6. Co należy zrobić, jeżeli się zauważy wątpliwy lub w ciemności nie oświetlony sygnał?
Taki sygnał należy zawsze zrozumieć w znaczeniu groźnem.
7. Co należy zrobić, jeżeli dostrzeże się równocześnie sygnały różniące się między sobą?
Należy usłuchać sygnału, który bardziej zapewnia bezpieczeństwo ruchu.
8. Kto jest odpowiedzialny za przyrządy sygnałowe?
Każdy pracownik kolejowy jest odpowiedzialny za ilość i stan przydatny do służby przydzielonych mu przyrządów sygnałowych i ma się troszczyć o ich utrzymanie. Tenże powinien o wszystkich na przyrządach spostrzeżonych brakach, które nie potrafi sam usunąć, donieść swemu przełożonemu.
9. Co rozumiemy pod oznaczeniem w prawo i w lewo?
Przy używaniu tego oznaczenia należy zawsze uwzględnić kierunek jazdy.
10. Po której stronie w kierunku jazdy należy ustawiać sygnały ?
Zasadniczo po prawej stronie.
11. Co jest miarodajnem oprócz sygnalizacji przy używaniu sygnałów?
Przepisy ruchowe jako też szczególne przepisy używania urządzeń sygnałowych.
12. Jakie zasadnicze kolory zastosowuje się w sygnalizacji?
a) Kolor czerwony oznaczający niebezpieczeństwo (stój).
b) Kolor żółty oznaczający ostrożność (zwolnić bieg).
c) Kolor zielony oznaczający wolną drogę.
13. Co należy uważać jako pociąg?
Zespół wagonów z parowozem, jakoteż luzem jadące parowozy i wagony silnikowe.
14. Ile grup sygnałów mamy?
Mamy dziesięć grup sygnałów i specjalne sygnały, a mianowicie:
1. Sygnały dzwonkowe,
2. sygnały drogowe,
3. sygnały główne,
4. sygnały ostrzegawcze,
5. sygnały na żórawiu wodnym,
6. sygnały na zwrotnicach i zaporach torowych,
7. sygnały na pociągach,
8. sygnały na pojedynczych pojazdach,
9. sygnały służby pociągowej,
10. służby przetokowej i sygnały specjalne.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.