Przez kilkonastoletnie doświadczenie jako kontroler ruchu i egzaminator doszedłem do przekonania, że wyłącznie tylko studjum przepisów służbowych nie wystarcza personelowi kolejowemu, aby tenże w każdej sytuacji podczas wykonywania swojego ciężkiego zawodu potrafił w myśl istniejących przepisów tak szybko i sprawnie działać, jak tego wymaga interes służby, gdyż to można osiągnąć przeważnie tylko przez długoletnią praktykę i zamiłowanie w zawodzie.
Uwzględniając, że przy P. K, P. jest wielka ilość personelu młodego, praktycznie niewyszkolonego, któremu nie wystarczają tylko martwe litery przepisów służbowych z licznemi powoływaniami się na paragrafy innych przepisów, przyszedłem do przekonania, że potrzeba celem zastąpienia brakujących doświadczeń praktycznych ułożyć podręcznik, któryby nietylko zawierał dotyczące przepisy w formie pytań odpowiedzi, dostępnych dla każdego i na najniższym szczeblu znajdującego się pracownika, lecz zawierał i przykłady z praktyki zawodu kolejowego. Pozatem ułożyłem na podstawie doświadczeń, które nabyłem przy wykładach na kursach, wszystkie sygnały istniejące jeszcze w okręgach Dyrekcji Gdańskiej, Katowickiej i Poznańskiej jakoteż sygnały nowych przepisów sygnałowych w formie tabelarycznej, która ma tę zaletę, że można w jednej chwili zorjentować się jak dany sygnał wygląda w dzień, gdy jest ciemno, kiedy się go stosuje i czy jest słuchowy lub wzrokowy. Miałem pierwotnie zamiar przed ujednostajnieniem przepisów sygnałowych na całej sieci P. K. P. wydać taki podręcznik, musiałem jednak od tego odstąpić, albowiem zaskoczyło mnie wydanie nowej sygnalizacji przez M. K., wobec czego uzupełniłem już gotowy podręcznik uwzględniając przy tem przepisy nowej sygnalizacji. Postanowienia nowej sygnalizacji różniące się od postanowień starej sygnalizacji zaopatrzyłem na marginesie pionową kreską.

(na stronie www będą one pisane pochyłą czcionką – Covalus)

Zaopatrzyłem też podręcznik w spis rzeczy, w którym podana jest krótka treść dotyczącego pytania zaopatrzona w numer, pod którym można odszukać dane pytanie i odpowiedź. Podręcznik składa się z trzech części. I. część zawiera pytania i odpowiedzi z przepisów sygnałowych ważnych jeszcze dotąd na linjach okręgów Dyrekcyjnych Gdańsk, Katowice i Poznań, część II pytania i odpowiedzi na podstawie nowych przepisów sygnałowych; zaś część III zastosowanie sygnałów w praktyce.
Mimo tego, że nie umieściłem w tabeli “Przegląd sygnałów” rycin tych sygnałów nowej sygnalizacji, które nie- uległy zmianie w porównaniu ze starą sygnalizacją, to biorąc pod uwagę praktyczną stronę podręcznika, musiałem przecież zaopatrzyć go w odpowiednie ryciny, co przyczyniło się do podrożenia kosztów nakładu, wobec czego proszę o uwzględnienie dość wysokiej ceny podręcznika.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.