153. Co wskazuje tarcza ostrzegawcza?
Przed semaforem wskazuje jaki jest sygnał na odnośnym semaforze, a przed tarczą zatrzymania, że pociąg zbliża się do sygnału 11a “Stój”.
154. Jaki sygnał pokaźnie tarcza ostrzegawcza przed odnośnym semaforem, jeżeli tenże pokazuje sygnał 1 “Stój”, lub przed sygnałem 11a?
a) We dnie: Okrągłą tarczę żółtą z czarnym pierścieniem i białą obwódką zwróconą do pociągu.
b) Gdy jest ciemno: Dwa żółte światła w linji wznoszącej się ukośnie na prawo, zwrócone do pociągu.
155. Jaki sygnał pokazuje tarcza ostrzegawcza przed semaforem wskazującym sygnał 2a, 2b lub 2c?
a) We dnie: Tarcza w położeniu poziomem.
b) Gdy jest ciemno: Dwa zielone światła w linji wznoszącej się ukośnie na prawo, zwróconej do pociągu.
156. Jakie jest normalne położenie tarczy ostrzegawczej?
Winno odpowiadać normalnemu położeniu odnośnego semaforu.
157. Po której stronie toru ustawia się tarczę ostrzegawczą?
Z tej strony, z której ustawiony jest odnośny semafor, lub tarcza zatrzymania.
158. Jaka zależność winna istnieć między semaforem a odnośną tarczą ostrzegawczą?
Taka zależność, że albo obydwa sygnały są dawane równocześnie, albo, że sygnał 4 może być dany dopiero po daniu sygnału 2a, 2b lub 2c “Wolna droga”.
159. Co ustawia się przed tarczą ostrzegawczą poprzedzającą semafor celem zwrócenia uwagi?
Ustawia się bezpośrednio przed nią wskaźnik 1.
160. W jakiej odległości winny być ustawione tarcze ostrzegawcze?
Przed wszystkimi semaforami wjazdowymi i odstępowymi, a w razie potrzeby także przed innymi semaforami, oraz przed tarczami zatrzymania (sygnał 11a) w odległości potrzebnej do zatrzymania pociągu przed sygnałem 1 lub 11a “Stój”.
Odległość ta powinna wynosić:
a) na spadku, na poziomej i na wzniesieniu do 5‰ co najmniej 700 m.
b) na wzniesieniu powyżej 5‰ co najmniej 500 m.
Odległości te mogą być ze zgodą M. K, zmniejszone, jeżeli przy wszystkich pociągach na danej linji ciężar hamowany przed semaforem jest większy, niż tego wymagają normy zawarte w przepisach ruchu.
161. Od kogo są zależne ulgi w stosowaniu tarcz ostrzegawczych na kolejach drugorzędnych?
Od zezwolenia M. K.
162. Jaka istnieje kontrola czy latarnie na tarczy ostrzegawczej się świecą?
Ta sama kontrola jak przy semaforach. W razie potrzeby stosuje się na tarczach ostrzegawczych ustawionych przed semaforem także kontrole sygnału 3 za pomocą jednego pełnego światła matowo białego.
163. Jak należy postąpić z tarczami ostrzegawczemi nie oddanemi jeszcze do użytku lub unieważnionemi?
Tarcze należy zdjąć. Latarń takich tarcz nie oświetla się.
164. Jak należy postąpić, jeżeli tarcza ostrzegawcza wskazuje sygnał 3, a semafor lub tarcza zatrzymania wskazuje sygnał”Stój” 1 lub 11a?
To należy zmniejszyć .prędkość pociągu tak. aby zatrzymanie go przed odnośnym sygnałem “Stój” było zapewnione.
Tak samo należy postąpić, jeżeli tarcza ostrzegawcza nie jest oświetlona, gdy jest ciemno, lub jeżeli wskazuje białe światło.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.