171. Co wskazują sygnały przetokowe? 
Czy przetaczanie jest dozwolone, czy też wzbronione.
172. Czy tarcze przetokowe mają znaczenie dla pociągów wjeżdżających i wyjeżdżających?
Nie.
173. Jak wygląda sygnał 5 “Przetaczanie wzbronione”?
a) We dnie: Niebieska, biało obwiedziona tarcza, kwadratowa, której jedna przekątnia ustawiona jest pionowo. Tarcza zwrócona jest w stronę, z które przetaczanie dozwolone jest tylko do tarczy i oznacza miejsce, poza które przetaczanie od tej strony jest wzbronione.
b) Gdy jest ciemno: Niebieskie światło zwrócone w stronę, z której przetaczanie dozwolone jest do tarczy.
174. Jak wygląda sygnał 6 “Przetaczanie dozwolone”?
a) We dnie: Tarcza w położeniu poziomem.
b) Gdy jest ciemno: Matowo białe światło zwrócone w. tę stroną co światło sygnału 5.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.