102. W jaki sposób oznacza się parowóz przetokowy (manewrowy)?
Sygnałem 21. W dzień niema sygnału; zaś gdy ciemno na przedzie i w tyle po jednej latarni z białem światłem, zamiast jednej latarni mogą być i dwie latarnie sygnału 15a.
103. W jaki sposób oznacza się osobami zajęte wagony pocztowe, jadalne i sypialne odstawione od pociągu?
Sygnałem 22, W dzień na każdej podłużnej ścianie zieloną, chorągiewką; zaś gdy ciemno przez oświetlenie wewnętrzne. Sygnał ten ma założyć personel pocztowy, wzgld. obsługa wagonów jadalnych i sypialnych.
104. W jaki sposób oznacza się wagon załadowany wybuchowemi przedmiotami?
Sygnałem 23. Ponad obiema podłużnemi lub czołowemi ścianami wagonu zakłada, się czarne czworokątne chorągiewki z białą literą P.
105. Jakim sygnałem zaopatruje się wagoniki (wozidła)?
Sygnałem 24. W dzień nie używa się żadnego sygnału, Gdy ciemno używa się latarnię, która rzuca na jednotorowej linji w obydwóch kierunkach czerwone światło. Podczas jazdy na dwutorowej linji na właściwym torze ma latarnia rzucać do przodu białe a do tyłu czerwone; zaś podczas jazdy po niewłaściwym torze do przodu czerwone a do tyłu białe światło. Sygnału 24 należy używać i w dzień w tunelach prostych długości ponad 400 m, a w tunelach krzywych długości poniżej 400 m. Jeżeli kilka, linji kolejowych biegnie dłuższą przestrzeń obok siebie, to celem odróżnienia zakłada się na wagoniku na jednej z dotyczących linji do tyłu jeszcze jedno czerwone światło.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.