120. Do czego służy sygnał “stój dla jazd przetokowych” Sygnał 35?
Służy do oznaczenia miejsca na torze wjazdowym poza którem zasadniczo wzbronione jest przetaczanie. Sygnał ten (tablica z napisem “Stój dla jazd przetokowych”) umieszcza się po prawej stronie toru wyjazdowego z obydwóch stron stacji w odległości około 100 m od sygnału wjazdowego w kierunku stacji.
121. Jak wygląda i do czego służy tablica stój; Sygnał 36a?
Jest to czarna czworokątna tablica z białą literą “H” i służy do oznaczenia miejsca, na którem mają pociągi w stacji postoju stawać. Sygnał ten jest stałym. Ustawia się go po prawej lub lewej stronie dotyczącego toru.
122. Jak wygląda i do czego służy tablica stój dla parowozów popychających. Sygnał 36 b?
Jest to biała czworokątna tablica z czarnym napisem “Stój-dla parowozów popychających” i służy do oznaczenia miejsca, do którego parowóz popychający ma popychać pociąg i jest ustawioną zawsze po prawej stronie toru.
123. Jak wygląda i do czego służy tablica stój dla powracających parowozów popychających Sygnał 36c?
Jest to biała czworokątna tablica z napisem “Stój dla powracających parowozów popychających” i służy do oznaczenia miejsca, gdzie powracające parowozy popychające mają stanąć i oczekiwać na pisemne zezwolenie na wjazd do stacji, albo na usunięcie sygnału 36 c. Sygnał ten jest ustawiony zawsze po lewej stronie dotyczącego toru.
124. Jakie sygnały są ustawione na kolejach drugorzędnych przed przejściami przez kolej, leżącemi w poziomie szyn i niezaopatrzonemi w zapory drogowe?
Są to następujące:
a) Sygnał 37 a. Czworokątna biaja tablica z czarnym napisem “L” do pociągu. Sygnał ten oznacza miejsce, od którego począwszy należy dzwonek znajdujący się na parowozie uruchamiać. Przy pociągach pchanych, bez parowozu ciągnącego, ma pracownik znajdujący, się na pierwszym pojeździe dzwonić.
b) Sygnał 37 b. Czworokątna biała tablica z czarnym napisem “LP” do pociągu. Sygnał ten oznacza miejsce, od którego należy te same czynności wykonywać jak przy sygnale 37a podano, a oprócz tego należy dawać sygnał “Baczność” świstawką parowozową.
c) Sygnał 37 c. Trójkątna biała tablica z czarnym napisem “L 15 km” do pociągu. Sygnał ten oznacza miejsce od którego należy te same czynności wykonywać, jak przy sygnale 37 a podano, a oprócz tego należy prędkość pociągu tak zmniejszyć, ażeby przed przejściem nie przekraczała 15 km na godzinę.
d) Sygnał 37d. Czworokątna biała tablica z czarnym napisem “L P”, a pod nią trójkątna biała tablica z czarnym napisem “15 km” do pociągu. Sygnał ten oznacza miejsce, od którego należy te same czynności wykonywać jak przy sygnale 37 b podano, a oprócz tego należy prędkość pociągu tak zmniejszyć, ażeby przed przejściem nie przekraczała 15 km na godzinę.
e) Sygnał 37 e. Okrągła biała tablica z czarnym napisem “L 0 km” do pociągu. Sygnał ten oznacza miejsce, od którego należy te same czynności wykonywać, jak przy sygnale 37a podano, a oprócz tego należy prędkość pociągu tak zmniejszyć, ażeby przed dalej ustawiona tablicą “stój” (Sygnał 37 f) stanął.
f) Sygnał 37 f. Kwadratowa jednym kątem do góry zwrócona biała tablica z czarnym napisem “H”. Sygnał ten oznacza miejsce przy którem pociąg ma stanąć i dopiero ruszyć z miejsca, jeżeli na przejściu niema przeszkody.
Sygnały 37 a do f ustawia się przed przejściami przez kolej, niezaopatrzonemi w zapory drogowe (rogatki). Należy tak długo dzwonić, aż się przejście przejedzie. Sygnały 37b do e służą jeszcze do dawania innych poleceń służbie pociągowej, a to do gwizdania i zmniejszenia prędkości.
Sygnały 37e i 37f ustawia się równocześnie, a to sygnał 37 e około 150 do 300 m (zależnie od pochyłości linji), sygnał 37 f około 10 do 20 m przed przejściem.
Przy blisko siebie leżących przejściach można ustawić jeden sygnał, który jest ważny dla więcej przejść.
g) Sygnał 38. Trójkątna biała tablica z czarnym napisem “40 km”. Sygnał ten oznacza miejsce od którego należy jechać z prędkością 40 km aż do następnej po lewej stronie toru stojącej trójkątnej tablicy bez napisu. Sygnały 37 i 38 stoją po prawej stronie toru w kierunku jazdy.
Sygnałem 38 daje się polecenie maszyniście do zmniejszenia prędkości przewidzianej rozkładem jazdy na 40 km, aby uniknąć nadzorowania przejść przez kolej.
125. Jakie sygnały specjalne dawane trąbką daje się na kolejach pierwszo- i drugorzędnych?
a) Sygnał 39a “Baczność”. Jeden długi ton.
b) Sygnał 39 b “Wezwanie do wystąpienia z toru w którym się pracuje”. Dwa długie tony.
c) Sygnał 39c ” Wezwanie . do prędkiego zabezpieczenia”. Więcej (jednak najmniej 5 krótkich tonów.
Sygnały 39a, b i c służą do powiadomienia i wezwania do ostrożności sąsiednich dróżników i w pobliżu pracujących robotników torowych, jakoteż personelu stacyjnego na stacjach, w razie zbliżania się pociągu na linjach (szlakach) mało przejrzystych a to szczególnie podczas mgły, śnieżycy i innych podobnych niekorzystnych warunków atmosferycznych.
126. Co wiadomo o sygnałach na odtoku?
Sygnały te wskazują personelowi, czy odtaczanie jest wzbronione, czy ma się uskuteczniać powoli lub miernie prędko.
Sygnał ten składa się z masztu, zaopatrzonego w czarną tarczę z białym brzegiem i z białej w czarny brzeg zaopatrzonej, na osi obracającej się belki, podczas ciemności oświetlonej białem światłem.
Sygnał ten wskazuje:
a) “Stój”. Wtedy leży belka poziomo.
b) “Powoli odtaczać”. Patrząc od pociągu, który ma być odtoczony, w kierunku zbiegających wagonów widzimy belkę leżącą ukośnie wzwyż w prawą stronę pod kątem 45°.
c) “Miernie prędko odtaczać”. Wtedy belka leży pionowo.
Sygnały te stoją zasadniczo na najwyższym punkcie odtoku po prawej strome torów odtokowych

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.