175. Jakich sygnałów używa się na zwrotnicach?
Latarń oszklonych szkłem koloru mlecznego, które wskazują położenie zwrotnic jednakowymi sygnałami we dnie i gdy jest ciemno.
We dnie używa się także tarcz zamiast latarń.
176. Kiedy ustawią się latarnie z sygnałami 7a1 7b, 8a1 i 8b1?
Przy rozjazdach zwykłych i pojedynczych rozjazdach angielskich, mianowicie po jednej latarni na początku każdej zwrotnicy.
177. Kiedy ustawia się latarnie z sygnałami 7a1, 7a2 i 8a2?
Przy podwójnych rozjazdach angielskich, mianowicie jedną latarnię w środku rozjazdu.
Przy podwójnych rozjazdach angielskich jazd z ostrza nie sygnalizuje się.
178. Jaki sygnał stosuje się przy rozjazdach łukowych dwustronnych?
Przy jeździe pod ostrze w obu położeniach zwrotnicy sygnał 8a1. Strzałka wskazuje odpowiednio do kierunku odgałęziającego się toru, odgałęzienie w prawo, lub w lewo.
179. Jak jest nastawiona zwrotnica jeżeli pokazuje tarczą prostokątną białą. Sygnał 7a1
W kierunku prostym. Jazda pod ostrze. Przy rozjazdach łukowych jednostronnych jest zwrotnica nastawiona w kierunku łuku mniej zakrzywionego. Przy podwójnych rozjazdach angielskich jest zwrotnica nastawiona w prostym kierunku głównym.
180. Jakie zwrotnice pokazują czarny krzyż ukośny na tle białem “Sygnał 7a2“?
Rozjazdu angielskiego podwójnego ustawione w prostym kierunku przecinającym kierunek główny.
181. Co pokazuje zwrotnica nastawiona w kierunku prostym. Jazda z ostrza. Sygnał 7b?
Tarczę trójkątną białą, której kąt prosty znajduje się w prawym lub lewym górnym rogu latarni, odpowiednio do tego, w którą stronę idzie odgałęzienie. (Przy rozjazdach łukowych jednostronnych zwrotnica nastawiona w kierunku łuku mniej zakrzywionego).
182. Co pokazuje zwrotnica nastawiona w kierunku zbocznym. Jazda pod ostrze. Sygnał 8a?
Białą strzałę, skośnie ku górze, wskazującą kierunek zboczenia. (Przy rozjazdach łukowych jednostronnych jest zwrotnica nastawiona w kierunku łuku bardziej zakrzywionego).
183. Co pokazuje zwrotnica rozjazdu angielskiego podwójnego nastawiona w kierunku zbocznym. Jazda pod ostrze. Sygnał 8a2
Ostrze strzały czarne w białem polu, zwrócone w kierunku zboczenia.
184. Co pokazuje zwrotnica nastawiona w kierunku zbocznym. Jazda z ostrza. Sygnał 8b1?
Białą tarczę okrągłą. (Przy rozjazdach łukowy jest zwrotnica nastawiona w kierunku łuku bardziej zakrzywionego.)
185. Co pokazuje zwrotnica rozjazdu łukowego dwustronnego nastawiona do jazdy po jednym z łuków. Jazda z ostrza. Sygnał 8b2?
Białą tarczę okrągłą, na niej kąt czarny od stron łuku, na który zwrotnica jest nastawiona.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.