254. Jakiemi środkami sygnałowemi daje sygnały drużyna przetokowa?
Świstawka ustną i jednocześnie chorągiewką lub ręką wzgld. ręczną latarnią.
255. Jak daje się sygnał 27 “Naprzód” (Jazda kominem naprzód)?
Jeden długi ton świstawka ustną,
a prócz tego:
We dnie: Chorągiewka sygnałowa, lub ręka poruszana pionowo.
Gdy jest ciemno: Ręczna latarnia z białem światłem poruszana pionowo.
256. Jak daje sią sygnał 28 “W tył”. (Jazda tendrem naprzód)?
Dwa krótkie tony świstawką ustną, a prócz tego:
We dnie: Chorągiewka sygnałowa lub ręka poruszana poziomo.
Gdy jest ciemno:
Ręczna latarnia z białem światłem poruszana poziomo.
257. Jak daje się sygnał 29 “Zwolnić”?
Kilka przeciągłych tonów świstawką ustną, a prócz tego:
We dnie: Chorągiewka sygnałowa trzymana w ręce opuszczonej ukośnie w dół, lub ręka opuszczona ukośnie w dół. Gdy jest ciemno: Latarnia sygnałowa z białem światłem trzymana w górze.
258. Jak daje się sygnał 30 “stój”?
Trzy krótkie, szybko po sobie następujące tony świstawką ustną, lub trąbka, kilkakrotnie powtórzone, a prócz tego:
We dnie: Wywijanie w koło rozwiniętą chorągiewką sygnałową, innym przedmiotem, albo ręką.
Gdy jest ciemno: Wywijanie w koło latarnią z białem światłem.
259. Jak należy dawać sygnały drużyny przetokowej?
Po stronie maszynisty parowozu przetokowego i to tak, aby maszynista mógł je bezpośrednio widzieć; jeżeli to jednak jest niemożliwe, drużyna przetokowa winna powtarzać sygnały kolejno, aż do miejsca dla maszynisty widocznego. Jeżeli przetaczanie odbywa .się na łuku, maszynista zaś znajduje się na zewnętrznej stronie łuku, wówczas należy dawać sygnały po stronie palacza, względnie pomocnika maszynisty, który w takim razie obowiązany jest każdy sygnał bezzwłocznie powtórzyć ustnie maszyniście.
Przy przetaczaniu silnikiem kierownik przetaczania winien porozumieć się z motorniczym przed rozpoczęciem przetaczania, w którym kierunku należy uruchomić silnik na sygnał 27 “Naprzód”, w którym zaś na sygnał 28 “W tył”.
Przy przetaczaniu dwoma sprzągniętemi parowozami należy przed rozpoczęciem przetaczania ustalić, który parowóz ma wykonywać pracę przetokową i odpowiednio do tego zastosować sygnał 27 “Naprzód” i 28 “W tył”.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.