71. Do czego służą sygnały ostrzegawcze?
Stoją na pewną odległość potrzebną do zahamowania pociągu przed sygnałami głównemi i wskazują w jakim położeniu znajduje się przynależny sygnał główny.
72. W jakiej zależności jest sygnał ostrzegawczy od sygnału głównego?
Ustawienie obydwóch sygnałów uskutecznia się równocześnie, albo można ustawić sygnał ostrzegawczy na wolną drogę dopiero wtenczas, gdy ustawi się sygnał główny na wjazd; zaś sygnał ostrzegawczy musi się ustawić na zwolnić bieg, nim można ustawić sygnał główny na stój.
73. W jaki sposób uskutecznia się unieważnienie sygnałów ostrzegawczych?
Przez usunięcie tarczy lub przymocowanie drewnianego krzyża pod tarczą, a kiedy ciemno nie oświetla się sygnału,
74. Co pokazuje sygnał ostrzegawczy do pociągu, jeżeli sygnał główny stoi na stój. (Sygnał 9)?
W dzień okrągłą , żółtą tarczę z czarnym i białym rąbkiem, a gdy ciemno dwa żółte światła ukośni; wzwyż pod kątem 45% w prawą stronę.
75. Co pokazuje sygnał ostrzegawczy do pociągu jeżeli sygnał główny wskazuje wolną drogę (Sygnał 10)?
W dzień okrągłą tarczę ustawioną poziomo, a gdy ciemno dwa zielone światła ukośnie wzwyż, pod kątem 45 % w prawa stronę. Celem szybkiego orientowania się służby pociągowej umieszcza się na odległość 1-5 m przed sygnałem ostrzegawczym deskę wysokości 1-5 m i szerokości l m do pociągu biało pomalowaną z czarnemi pasami na krzyż.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.