15. Do czego służą sygnały dzwonkowe?
Do zawiadomienia personelu o biegu pociągów i o grożącem niebezpieczeństwie.
16. Jakie przerwy należy robić przy dawaniu pojedynczych grup sygnałów dzwonkowych?
Przerwy 5 sekund.
17. Ile mamy sygnałów dzwonkowych?
Cztery.
18. Nad czem należy się zastanowić przy dawaniu sygnałów dzwonkowych nr, l i 2 ze względu na kierunek biegu pociągu? 
Czy pociąg biegnie od początkowego, czy od końcowego punktu linji, t.j. czy ma numer nieparzysty czy parzysty. Poszczególne Dyrekcje kolejowe przeznaczają początkowe i końcowe stacje danych linji z uwzględnieniem stołecznego miasta Warszawy. Ta stacja danej linji, która leży bliżej Warszawy jest początkowym punktem; zaś ta stacja, która leży dalej od Warszawy, jest końcowym punktem danej linji.
19. Czy daje się sygnały dzwonkowe, jeżeli pociąg jedzie tylko do pewnego punktu na szlaku leżącym pomiędzy dwoma stacjami?
Daje się je tylko wówczas, jeżeli istnieje dla części szlaku między dwoma stacjami odpowiednie urządzenie dzwonkowe.
20. Czy dróżnikom, strażnikom i zwrotniczym wolno polegać tylko na usłyszanych sygnałach?
Nie, funkcjonarjusze ci muszą oczekiwać pociągi według rozkładu jazdy.
21. Dla których pociągów daje się sygnał dzwonkowy nr. 1, t. j. raz pewną ilość uderzeń dzwonkowych?
Dla pociągów z numerami nieparzystemi, biegnących od początkowego punktu linji.
22. Dla których pociągów daje się sygnał dzwonkowy nr. 2 t. j. dwa razy pewną ilość uderzeń dzwonkowych?
Dla pociągów z numerami parzystemi biegnących od końcowego punktu linji.
23. Kiedy daje się sygnał na 3 odwołujący, wzgl. spoczynkowy t. j. trzy razy pewną ilość uderzeń dzwonkowych? Sygnał ten daje się:
a) Jeżeli ruch pociągów ma ustać, t. j. po ostatnim pociągu na liniach, na których niema ruchu nocnego celem zawiadomienia personelu drogowego. Sygnał ten daje stacja po nadejściu ostatniego pociągu do stacji w przeciwnym kierunku biegu pociągu.
b) Celem odwołania sygnału l lub 2, jeżeli pociąg do 15 min. po oddaniu tychże sygnałów nie odjechał i jeżeli nie można zawiadomić personel szlakowy telefonem.
c) Jeżeli dano na pociąg mylny sygnał.
24. Co znaczy sygnał odwołujący na dwutorowej linji, jeżeli pociągi oddzwoniono w obydwóch kierunkach?
Taki sygnał znosi sygnał oddzwonienia tylko w jednym kierunku.
25. Kiedy daje się sygnał nr. 4 niebezpieczeństwa t. j. 6 razy pewną ilość uderzeń dzwonkowych?
Sygnał ten daje się, jeżeli zaszło coś nadzwyczajnego, t. j. jeżeli grozi pociągom niebezpieczeństwo.
26. Co należy zrobić jeżeli usłyszy się sygnał niebezpieczeństwa?
Należy wszystkie pociągi zatrzymać i zamknąć zapory drogowe.
27. Kiedy nie wolno dawać tego sygnału?
Gdyby przez zatrzymanie pociągu powiększyło się niebezpieczeństwo. Np. nie wolno go dawać, gdy wagony biegną za pociągiem, lub gdy pociąg na spadku się rozerwał.
28. Czy można sygnałem l lub 2 odwołać sygnał niebezpieczeństwa?.
Tak. Na dwutorowej linji odwołuje się sygnałem l lub 2 sygnał niebezpieczeństwa dla tego kierunku jazdy, dla którego miał znaczenie.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.