217. Jakich sygnałów używa się na pociągu i do czego one służą?
Używa się latarń oraz tarcz, które służą do oznaczenia czoła i końca pociągu, oraz do zawiadomienia o kursowaniu pociągów dodatkowych.
218. W jaki sposób oznacza się czoło pociągu jadącego po linji jednotorowej, lub po właściwym torze linji dwutorowej. Sygnał 13a?
a) We dnie: Niema żadnego szczególnego znaku.
b) Gdy jest ciemno: Dwie latarnie z białem światłem na przodzie pociągu.
219. W jaki sposób oznacza się czoło pociągu jadącego po niewłaściwym torze linji dwutorowej Sygnał 13b?
a) We dnie: Okrągła tarcza czerwona z biała obwódką na przodzie pociągu.
b) Gdy jest ciemno: Dwie latarnie: prawa w kierunku jazdy z białem, lewa z czerwonem światłem na przodzie pociągu.
220. W jaki sposób oznacza się koniec pociągu dla parowozów, i innych silników jadących luzem. Sygnał 14a?
a) We dnie: Jedna latarnia lub okrągła tarcza czerwona z białą obwódką na tylnej ścianie parowozu lub innego silnika.
b) Gdy jest ciemno: Jedna latarnia rzucająca w tył światło czerwone na tylnej ścianie parowowi lub innego silnika.
221. W jaki sposób oznacza się koniec innych pociągów. Sygnał 14b?
a) We dnie: Dwie latarnie lub dwie tarcze w górnej części ostatniego wagonu, widoczne z przodu i z tyłu pociągu i jedna latarnia lub tarcza na środku tylnej ściany, lub na prawym zderzaku ostatniego wagonu, lub parowozu idącego w końcu pociągu.
Tarcze górne prostokątne podzielone na cztery trójkąty, z których górny i dolny pomalowany czerwono, oba boczne zaś biało. Tarcza dolna okrągła, czerwona z białą obwódką.
b) Gdy jest ciemno: Dwie latarnie rzucające w tył światło czerwone, a naprzód światło białe, w górnej części ostatniego wagonu i jedna latarnia, rzucająca, w tył światło czerwone, na środku tylnej ściany, lub na prawym zderzaku ostatniego wagonu, lub parowozu idącego w końcu pociągu.
222. W jaki sposób sygnalizuje się pociąg dodatkowy jadący bezpośrednio za pociągiem sygnalizującym. Sygnał 15?
a) We dnie: Sygnał 14b zmieniony o tyle, że zamiast prawej latarni, względnie tarczy biało-czerwonej znajduje się okrągła tarcza biała z czarną obwódką.
b) Gdy jest ciemno: Sygnał 14b zmieniony o tyle, że prawa latarnia rzuca w tył światło białe.
223. W jaki sposób sygnalizuje się pociąg dodatkowy, który przejedzie bezpośrednio w przeciwnym kierunku po przejściu pociągu sygnalizującego. Sygnał 16?
a) We dnie: Tarcza biała z czarną obwódką na przedzie pociągu.
b) Gdy jest ciemno: Latarnia z białem światłem ponad latarniami sygnału 13a.
224. Jaki sygnał zawiesza się na parowozie popychającym?
Na środku tylne; ściany parowozu, lub na prawym tylnym zderzaku zawiesza się latarnie, która – gdy jest ciemno – rzuca w tył światło czerwone,
225. Jakie światło mają latarnie sygnałów 13b, 14a i 14b na pociągach jadących po torze zamkniętym linji dwutorowej? 
Światła białe zamiast czerwonych,
226. Jak należy postąpić, jeżeli pociąg wraca ze szlaku do stacji?
To należy przed rozpoczęciem jazdy powrotnej zmienić sygnały na czole i końcu pociągu, stosownie do nowego kierunku jazdy; w tym wypadku na linjach dwutorowych latarnie sygnału 14a i 14b rzucają w tyli- gdy jest ciemno – światło białe.
227. Jak należy postąpić, jeżeliby sygnały 13b, 14a, 14b lub 15 pociągu stojącego na stacji mogły wprowadzać w błąd pociągi wjeżdżające gdy jest ciemno?
Należy latarnie ze światłem czerwonem usunąć, lub zasłonić na czas oczekiwanego pociągu, lub też światła czerwone zmienić na ten czas na białe.
228. Kiedy należy stosować sygnały 15 i 16?
Należy je stosować tylko wówczas, jeżeli służba linjowa nie może być w inny sposób zawiadomiona o ruchu dodatkowego pociągu.
229. Kiedy winny być sygnalizowane pociągi dodatkowe sygnałem 16 na linjach jednotorowych?
Tylko wtedy, jeżeli strażnice nie są połączone z sąsiedniemi stacjami ani telegraficznie, ani telefonicznie i tylko wówczas, jeżeli w odpowiedniej porze niema przed pociągiem dodatkowym pociągu tego samego kierunku.
230. Za czyjem zezwoleniem wolno stosować sygnał 16 na linjach dwutorowych i na tych linjach jednotorowych, których strażnice połączone są z sąsiedniemi stacjami telegraficznie lub telefonicznie?
Za zezwoleniem Ministerstwa Kolei.
231. Czy sygnalizuje się pociągi dodatkowe parowozami i innymi silnikami jadącymi luzem?
Nie.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.