260. Do czego służy wskaźnik 1. Czworokątna tablica biała z czarnem obramowaniem, podzielona dwiema czarnemi przekątniami na cztery trójkąty równoramienne?
Wskaźnik ten ustawia się bezpośrednio przed tarczą ostrzegawczą, celem zwrócenia uwagi na sygnał.
261. Do czego służy wskaźnik 2. Dwie czworokątne tablice białe ż czarnem obramowaniem – jedna nad drugą – podzielone dwiema czarnemi przekątniami na cztery trójkąty równoramienne?
Wskaźnik ten ustawia się w odległości około 400 m. przed semaforem wjazdowym nie zaopatrzonym w tarczę ostrzegawczą, z tej strony toru, z której ustawiony jest odnośny semafor.
262. Jak wygląda i do czego służy wskaźnik 3a? Na latarni umieszczonej na słupie semafora wjazdowego, lub na słupie obok semaforu, numer toru, lub oznaczenie grupy torów, widoczne tylko wówczas., gdy semafor wskazuje sygnał 2a lub 2b “Wolna droga”.
Służy do wskazania toru, lub grupy torów, na które wjazd jest zabezpieczony.
263. Jak wygląda i do czego służy wskaźnik 3b? 
Na latarni umieszczonej na słupie – semaforu wyjazdowego, lub na słupie obok semaforu, skrót. nazwy stacji końcowej, względnie najbliższej stacji węzłowej odnośnej linji, widoczny tylko wówczas, gdy semafor wskazuje sygnał 2a lub 2b “Wolna droga”.
Służy do wskazania kierunku wyjazdu.
264. Jak wygląda i do czego służy wskaźnik 3c?
Na latarni umieszczonej na słupie ustawionym z prawej strony toru wyjazdowego, lub grupy torów, patrząc w kierunku jazdy, numer tego toru wzgld. oznaczenie grupy torów, widoczne tylko wówczas, gdy odnośny semafor wyjazdowy wskazuje sygnał 2a, lub 2b “Wolna droga”.
Oznacza, że odnośny semafor wyjazdowy wskazuje sygnał 2a, lub 2b “Wolna droga” dla wyjazdu z toru, wzgld. z grupy torów wskazanej na latarni.
265. Jak wygląda i do czego służy wskaźnik 4?
Słup semaforowy bez ramion, z latarnią zwróconą w stronę pociągu, oświetloną gdy jest ciemno. Latarnia rzuca naprzód światło białe.
Ustawia się przy jednym z torów równoległych, po którym pociągi przebiegają w jednym i tym samym kierunku, dla oznaczenia tego toru, względnie tych torów do których nie odnoszą się sygnały na semaforach ustawionych obok. Gdy przy torach równoległych daje się sygnał “Stój” za pomocą tarczy przenośnej (sygnał 11a “Stój”) to dla oznaczenia tego toru wzgld. tych torów do których sygnał 11a “Stój” się nie odnosi, stosuje się zamiast słupa semaforowego, drążek z latarnią oświetloną, gdy jest ciemno.
266. Jak wygląda i do czego służy wskaźnik nr. 5?
Czworokątna latarnia oszklona szkłem koloru mlecznego, podzielona czarnym krzyżem na cztery równe prostokąty. Oznacza na stacji miejsce, do którego dojeżdżać mają pociągi zatrzymujące się na tej stacji.
267. Jak wygląda i do czego służy wskaźnik 6?
Tablica biała z czarnem obramowaniem, u góry zaokrąglona. Oznacza granicę, do której przetaczanie jest dozwolone.
268. Jak wygląda i do czego służy wskaźnik 7?
Latarnia z białą literą “P” (Początek), wzgld. “K” (Koniec) z białą obwódką na czarnem tle. Służy do oznaczenia początku, wzgld. końca miejsca, przez które należy jechać ze zmniejszoną prędkością.
269. Jak wygląda i do czego służy wskaźnik 8?
Trójkątna tablica biała z czarnem obramowaniem. Oznacza miejsce, przy którem należy dać sygnał 21 “Baczność”, wzgld. dawać sygnał dzwonem.
Wskaźnik ten ustawia się przed takiemi przejazdami w poziomie, na których nie ma rogatek.
270. Jak wygląda i do czego służy wskaźnik 9?
Dwie tablice białe z czarnem obramowaniem. Górna tablica trójkątna, dolna w kształcie elipsy.
Oznacza miejsce, przy którem należy dać sygnał 21 “Baczność”, względnie dawać sygnał dzwonem i prędkość zmniejszyć o tyle, żeby przed następnym wskaźnikiem 10 pociąg zatrzymać.
271. Jak wygląda i do czego służy wskaźnik 10?
Tablica w kształcie elipsy, biała z. czarnem obramowaniem, podzielona czarnym krzyżem na cztery równe odcinki. Wskaźnik ten oznacza, że pociąg ma stanąć i może jechać dalej dopiero wówczas, gdy przejazd przez drogę jest bezpieczny.
272. Jak wygląda i do czego służy wskaźnik 11?
Trójkątna latarnia oszklona szkłem koloru mlecznego, z czarnem obramowaniem, oświetlona, gdy jest ciemno, z czarnym napisem wskazującym prędkość dozwoloną w kilometrach na godzinę, lub bez napisu. Wskazuje, że od latarni z napisem do najbliższej trójkątnej latarni bez napisu, należy jechać z prędkością nie większą od oznaczonej na latarni.
273. Jak wygląda i do czego służy wskaźnik 12a i 12b?
Latarnia z białą strzałą na czarnem tle zwrócona w górę (Wskaźnik 12a), lub w dół (Wskaźnik 12b). Służy do oznaczenia w razie potrzeby tych punktów na szlaku, przy których parowóz popychający ma rozpocząć, popychanie pociągu, wzgld. zaprzestać popychania pociągu.
Wskaźnik 12a ustawia się w odległości około 100 m. przed miejscem, od którego należy rozpocząć popychanie; wskaźnik zaś 12b w miejscu, od którego należy zaprzestać popychanie pociągów.
274. Po której stronie toru patrząc w kierunku jazdy ustawia się wskaźniki?
Wskaźniki Nr. 4, 7 do 12b-ustawia się z prawej strony toru, patrząc w kierunku jazdy z wyjątkiem wskaźnika nr. 7 z literą “K”, który na linjach jednotorowych ustawia się z lewej strony toru.
Na tych linjach dwutorowych, na których jazda odbywa się normalnie po lewej stronie, ustawia się wskaźniki na szlaku po lewej stronie.

 

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.