106. Któremi środkami sygnałowemi daje sygnały służba pociągowa?
Kierownik parowozu daje je świstawką parową; zaś kierownik pociągu trąbką lub świstawką ustną i latarką.
107. Kiedy daje kierownik parowozu sygnał 25 “Baczność”?
Sygnał “Baczność” jeden miernie długi ton daje się:
a) Przed ruszaniem z miejsca pociągów wojskowych i towarowych,
b) Aby ostrzec osoby znajdujące się w pobliżu toru i zwrócić uwagę personelowi kolejowemu (pociągowemu).
c) Podczas zatrzymania pociągu przy na stój stojących sygnałach głównych, aby zwrócić, uwagę, personelowi, że pociąg stoi przy sygnale.
d) Przed ruszaniem z miejsca pociągów popychanych.
e) W miejscach na linji (szlaku) na których należy oddawać sygnał 25 są podane w dodatku do rozkładu jazdy,
f) Przed sygnałem 37b (Tablica z literą “L i P” na bocznych linjach niezaopatrzonych w zapory drogowe i przed sygnałem 37 d) Tablica oznaczająca, że należy jechać z prędkością 15 km na godzinę),
108. Kiedy daje kierownik parowozu sygnał 26 a?
Sygnał 26a jeden krótki ton daje się wtedy, jeżeli służba pociągowa ma hamulce miernie przyciągnąć.
109. Kiedy daje kierownik parowozu sygnał 26b?
Sygnał 26 b trzy krótkie tony prędko po sobie daje się wtedy, jeżeli służba pociągowa ma hamulce mocno przyciągnąć.
W wypadkach, gdy grozi niebezpieczństwo, należy sygnał 26 b dawać kilka razy po sobie w krótkich odstępach,
110. Kiedy daje kierownik parowozu sygnał 27?
Sygnał 27 dwa miernie długie tony po sobie daje się wtedy, jeżeli służba pociągowa ma hamulce zwolnić.
111. Kiedy daje kierownik pociągu sygnał 28 ?
Sygnał 28 jeden miernie długi ton świstawką ustną (trąbką) daje kierownik pociągu, aby wezwać personel pociągowy (konduktorów, hamulczych) do zajęcia miejsc. Tego sygnału nie daje się przy pociągach pasażerskich,
112. Kiedy daje kierownik pociągu sygnał 29?
Sygnałem 29, dwa miernie długie tony świstawką ustną lub trąbką i równocześnie podniesienie ręki, a gdy ciemno latarki, daje kierownik pociągu kierownikowi parowozu polecenie do odjazdu. Tego sygnału nie daje się, jeżeli Dyrekcja zarządziła, że dyżurny ruchu daje przez podniesienie berła, a gdy ciemno przez podniesienie latarki z zielonem światłem, nietylko kierownikowi pociągu, lecz i kierownikowi parowozu polecenie do odjazdu. Pomiędzy daniem sygnału 28 i 29 należy zrobić odpowiednią przerwę. Sygnał 29 należy dać jak najbliżej parowozu,
113. Kiedy daje kierownik pociągu sygnał 30?
Sygnał 30 trzy krótkie tony świstawką ustną (trąbką) daje kierownik pociągu dla zatrzymania pociągu, który ruszył już z miejsca. W miarę potrzeby należy go powtórzyć.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.