27. Dla jakich kolei są ważne przepisy sygnałowe?
Dla kolei żelaznych użyteczności publicznej znaczenia ogólnego, pierwszorzędnych i drugorzędnych. W jakim zakresie mają być stosowane na kolejach użyteczności publicznej trzeciorzędnych (znaczenia miejscowego) określi odnośne rozporządzenie M. K.
128. Czy mogą być stosowane sygnały nie zawarte w niniejszych przepisach?
Nie mogą być stosowane bez zezwolenia M. K.
129. Jak dzielą się sygnały i kiedy należy je stosować?
Na wzrokowe i słuchowe. Sygnały wzrokowe dzielą się na dzienne i nocne. Nocne sygnały wzrokowe należy stosować także we dnie, jeżeli sygnały dzienne nie są widzialne z odległości 200 m. Na pociągach należy stosować sygnały nocne i we dnie w tunelach długości ponad 500 m.
130. Jakie zasadnicze kolory zastosowuje się w sygnalizacji?
a) Kolor czerwony oznaczający niebezpieczeństwo (stój)
b) Kolor żółty oznaczający ostrożność (zwolnić bieg).
c) Kolor zielony oznaczający wolną drogę.
d) Kolor niebieski na tarczach i parowozach przetokowych jakoteż celem oznaczenia obsadzonych wagonów pocztowych, restauracyjnych, sypialnych i osobowych na stacji, jeżeli wagony te nie są złączone z pociągiem.
131. Ile grup sygnałów mamy?
Mamy 11 grup sygnałów i wskaźniki, a mianowicie:
1. Semafory.
2. Tarcze ostrzegawcze.
3. Semafory z tarczą ostrzegawczą odnoszącą się do następnego semaforu.
4. Tarcze przetokowe.
5. Latarnie lub tarcze na zwrotnicach.
6. Latarnie lub tarcze wskazujące zamknięcie toru na stacji.
7. Sygnały drogowe.
8. Sygnały na pociągu.
9. Sygnały na taborze kolejowym.
10. Sygnały dawane przez drużynę pociągową.
11. Sygnały przy manewrowaniu (przetaczaniu) i 15 wskaźników.

NOWA SYGNALIZACJA NIE PRZEWIDUJE SYGNAŁÓW DZWONKOWYCH.

132. Jakim środkiem porozumiewawczym bada zastąpione sygnały dzwonkowe?
Telefonem lub telegrafem. Zwrotniczowie, stawidłowi, strażnicy i dróżnicy będą obowiązani oczekiwać codziennie kursujące pociągi o czasie planowego przejazdu (według zegarka). Odwoływanie kursowania tych pociągów, spóźnienie tychże, jakoteż kursowanie pociągów dodatkowych będzie się zapowiadało wymienionemu personelowi telefonicznie lub telegraficznie.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.