III. SEMAFORY Z TARCZĄ OSTRZEGAWCZĄ.

165. Jak wygląda semafor z tarczą ostrzegawczą odnoszącą się do następnego semafora?
Semafor taki jest zaopatrzony w tarczę ostrzegawczą, która znajduje się w połowie jego wysokości.
166. Jak wygląda sygnał 1 i jednocześnie sygnał 3 “Stój”?
a) We dnie: W połowie wysokości słupa semaforowego, który pokazuje “Stój” znajduje się tarcza ostrzegawcza pokazująca sygnał 3.
b) Gdy jest ciemno: Widoczny jest tylko sygnał 1 “Stój”.
167. Jak wygląda sygnał 2a i jednocześnie sygnał 3 “Wolna” droga w kierunku prostym, odnośny dalszy semafor wskazuje sygnał 1 “Stój”?
a) We dnie: Wskazuje semafor sygnał 2a ramię semafora pod górę; zaś tarcza ostrzegawcza wskazuje sygnał 3 żółtą płaszczyzną do pociągu.
b) Gdy jest ciemno: Semafor wskazuje sygnał 2a, jedno zielone światło do pociągu; zaś tarcza ostrzegawcza wskazuje sygnał 3, dwa żółte światła ukośnie pod górę.
168. Jak wygląda sygnał 2a i jednocześnie sygnał 4 “Wolna droga w kierunku prostym”, odnośny dalszy semafor wskazuje sygnał 2a lub 2b “Wolna droga”?
a) We dnie: Semafor wskazuje sygnał 2a, ramię nad górę; zaś tarcza ostrzegawcza leży poziomo.
b) Gdy jest ciemno: Semafor wskazuje sygnał 2a, jedno zielone światło; zaś tarcza ostrzegawcza wskazuje sygnał 4, dwa zielone światła ukośnie pod górę.
169. Jak wygląda sygnał 2b i jednocześnie sygnał 3 “Wolna droga w kierunku zbocznym” odnośny dalszy semafor wskazuje sygnał 1 “Stój”?
a) We dnie: Semafor wskazuje sygnał 2b, dwa ramiona pod górę; zaś tarcza ostrzegawcza sygnał 3, żółtą płaszczyznę do pociągu.
b) Gdy jest ciemno: Semafor wskazuje dwa zielone światła; zaś tarcza ostrzegawcza dwa żółte światła ukośnie pod górę.
170. Jak wygląda sygnał 2b i jednocześnie sygnał 4 “Wolna droga w kierunku zbocznym”. Odnośny dalszy semafor wskazuje sygnał 2a lub 2b “Wolna droga” ?
a) We dnie: Semafor wskazuje sygnał 2b dwa ramiona ukośnie pod górę; zaś tarcza ostrzegawcza wskazuje sygnał 4 wolna droga.
b) Gdy jest ciemno: Semafor wskazuje dwa zielone światła; zaś tarcza ostrzegawcza dwa zielone światła ukośnie pod górę.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.