87. Do czego służą sygnały na pociągu?
Oznaczają, że pociąg jest cały. Poza tem zawiadamiają personel stacyjny i szlakowy o ruchu pociągów nadzwyczajnych, jako też o zdarzeniach na kolei.
88. Kiedy mają się świecić sygnały na pociągu?
Od zachodu do wschodu słońca, a w dzień zawsze wówczas, jeżeli sygnałów dziennych nie można dokładnie dostrzec z wymaganej odległości. Sygnały na przodzie i na końcu pociągu należy oświetlać równocześnie.
89. W jaki sposób oznacza się czoło pociągu na jednotorowej linji lub na właściwym torze dwutorowej linji (Sygnał 15a)?
We dnie niema żadnego sygnału, a gdy ciemno na przodzie pociągu dwie latarnie z białem światłem. Sygnał ten należy zakładać przy pociągach z przyprzągiem i na drugim parowozie, a przy pociągach popychanych i na parowozie popychającym.
90. W jaki sposób oznacza się czoło pociągu przy wyjątkowej jeździe po niewłaściwym torze dwutorowej linji (Sygnał 15 b)?
We dnie zakłada się okrągłą czerwoną tarczę na przedzie pierwszego pojazdu, a gdy ciemno zamienia się białe światło lewej latarni w kierunku jazdy na czerwone. Jeżeli na dwutorowej linji zapowiada się jednotorowy ruch przez pewien okres czasu, to nie używa się tego sygnału.
91. Jakiego sygnału używa się na końcu przy luzem jadących parowozach i wagonach silnikowych (Sygnał 16a)?
W dzień na tylnej ścianie okrągłą czerwoną tarczą (tarczę końcową), a gdy ciemno czerwoną latarnię (latarnię końcową). Zamiast sygnału 16 a można używać i sygnału 16 b. Tarczę i latarnię końcową należy zawieszać z reguły na prawym drążku zderzaka. Jeżeli jednak pociąg na dwutorowej linji jedzie wyjątkowo po niewłaściwym torze, to należy latarnię końcową zawiesić na drążku lewego zderzaka, a oprócz tego należy na drążku prawego zderzaka zawiesić jeszcze latarnię z białem światłem. Przy Jednotorowym ruchu przez pewien okres czasu, używa się sygnał końcowy jak zwykle. Jeżeli nie można tarczy lub latarni końcowej zawiesić na drążku od zderzaka, to należy je zawiesić na haku od sprzęgła. Jeżeli kilka linij kolejowych dłuższą przestrzeń biegnie obok siebie, to celem odróżnienia pociągów, zakłada się na lewem zderzaku wagonu końcowego pociągów jednej z tych linji jeszcze latarnie z czerwonem światłem. To samo zastosowuje się przy sygnale na końcu innych pociągów.
92. Jakiego sygnału używa się na końcu innych pociągów (Sygnał 16 b)?
We dnie na ostatnim wagonie oprócz tarczy końcowej jeszcze po jednej czworograniastej na czerwono i biało pomalowanej tarczy na obydwóch górnych rogach wagonu, a gdy ciemno oprócz latarni końcowej jeszcze po jednaj latarni na obydwóch górnych rogach wagonu, które pokazują do tyłu czerwone a do przodu zielone światło.
93. Co należy zarządzić, jeżeli spostrzeże się, że zgasło światło prawe górnej latarni na ostatnim wagonie?
Wtedy należy o tem zawiadomić następną stację, Która musi pociąg zatrzymać i zarządzić oświetlenie latarni.
94. Czy wolno górne znaki wzgl. latarnie sygnału końcowego zakładać z braku nasad na poprzednim wagonie?
Tego robić bezwarunkowo nie wolno. Jeżeli nie ma nasad na wagonie końcowym, należy użyć nasad zapasowych, o ile takowe są pod ręką. Jeżeli takowych niema, należy bezwarunkowo wstawić za wagon końcowy wagon z nasadami. Gdyby i takowego wagonu nie było, należy odprawić pociąg tylko z okrągłą tarczą, wzgld. latarnią dolną, a to z tego powodu, że na wypadek gdyby się ostatni wagon na linji oderwał od pociągu a górne znaki wzgld. latarnie byłyby założone na poprzednim wagonie, mógłby być personel kolejowy mniemania, że pociąg jest cały i zezwolić na wyprawienie drugiego pociągu, który mógłby najechać na część pociągu, która się urwała.
95. Jakiego sygnału używa się na luzem jadących parowozach i wagonach silnikowych celem zapowiadania pociągu dodatkowego (nadzwyczajnego) kursującego w tym samym kierunku (Sygnał 17 a)?
We dnie na tylnej ścianie oprócz tarczy końcowej biała tarczę z czarnym rąbkiem, a gdy ciemno oprócz latarni końcowej latarnię z białem światłem. Na luzem jadących parowozach zakłada się biaią tarczę z czarnym rąbkiem lub latarnię z białem światłem, jeżeli jadą tendrem naprzód, pod kominem. Przy pociągach pchanych bez parowozu na przedzie pociągu zakłada się sygnał 17 a na parowozie, który pociąg pcha.
96. Jakiego sygnału używa się na innych pociągach celem zapowiadania pociągu dodatkowego (nadzwyczajnego) kursującego w tym samym kierunku (Sygnał 17 b)?
Sygnał 16 b z tą zmianą, że w dzień zamiast prawej czerwono-białej tarczy zakłada się okrągłą białą tarczę z czarnym rąbkiem, a gdy ciemno zamienia się do tyłu pokazujące czerwone światło prawej górnej latarni w białe.
97. Jakiego sygnału używa się celem zapowiadania pociągu nadzwyczajnego biegnącego z przeciwnego kierunku {Sygnał 18)?
We dnie zakłada się białą tarczę z czarnym rąbkiem na pierwszym pojeździe; zaś gdy ciemno latarnię z białem światłem ponad latarniami sygnału 15.
98. W jaki sposób sygnalizuje się pociąg nadzwyczajny na pociągu popychanym?
Jeżeli się pociąg popycha, a tenże ma sygnalizować pociąg nadzwyczajny, biegnący w tym samym kierunku, to należy, jeżeli parowóz popychający wraca z pewnego punktu na szlaku zaopatrzyć parowóz popychający w sygnał 17a, a pociąg w sygnał 17b, chyba że parowóz popychający biegnie za pociągiem aż do stacji, w której pociąg ma zatrzymanie, to zakłada się sygnał 17 b na pociąg dopiero w tej stacji. Jeżeli natomiast parowóz popychający po tym samym torze przed kursowaniem pociągu nadzwyczajnego wróci, to należy zaopatrzyć go w sygnał 18 dopiero podczas jazdy powrotnej.
99. Którym sygnałem należy zasadniczo sygnalizować pociągi nadzwyczajne na linjach dwutorowych?
Sygnałem 17. Sygnału 18 można wyjątkowo używać, a to:
a) Jeżeli nie można już użyć sygnału 17.
b) Jeżeli okres czasu leżący między pociągiem który ma sygnalizować i pociągiem, który należy sygnalizować jest za długi,
c) Jeżeli w ten sposób uniknie się zatrzymywania prędko jadących pociągów.
100. W jaki sposób wydaje się polecenie do zbadania przewodów telegraficznych i telefonicznych?
Sygnałem 19 t, j. okrągłą żółtą tarczą na czole pierwszego pojazdu kursującego pociągu. Gdy ciemno nie używa się tego sygnału. Sygnał ten należy tak długo powtarzać, aż się usunie przeszkodę. Polecenie do założenia tego sygnału można dać ustnie.
101. W jaki sposób można polecić personelowi drogowemu zbadać linje?
Sygnałem 29. W dzień pracownik służby pociągowej daje znak ręką albo porusza jakim przedmiotem do góry i na dół a w ciemności latarką ręczną. Strażnik, który spostrzeże ten sygnał, ma zbadać przestrzeń przejechaną przez pociąg. Jeżeli nic nie znajdzie ma wezwać sąsiedniego strażnika do badania. Jeżeli strażnik nie może zbadać szlaku a sąsiad jego tego też nie może uskutecznić, musi strażnik o tem zawiadomić sąsiednią stację. W ważnych wypadkach nie wystarcza oddanie tego sygnału, lecz należy pociąg zatrzymać i poinformować strażnika ustnie.

SPIS TREŚCI i RZECZY. Sygnalizacja w pytaniach i odpowiedziach.