Spis Rzeczy


Autorem podręcznika jest J. Januszewski.

Instruktor Służby Ruchu D.O.K.P. Warszawa.

 


Uwagi wstępne

Wstęp

Część I

Postanowienia ogólne
§ 1. Cel Przepisów Ruchu.
§ 2. Zakres Przepisów Ruchu.
§ 3. Pojęcie ogólne o szlaku, stacjach i innych posterunkach Ruchu.
§ 4. Tory na szlaku i na stacjach.
§ 5. Numeracja torów.
§ 6 Rodzaje stacyj pod wzglądem ruchu.
§ 8. Sygnalizacja.
§ 9. Przecięcia kolei żelaznych. Mosty zwodzone.
§ 10. Posterunki odgałęźne i punkty bocznicowe.
§ 12. Znaki i wskaźniki drogowe.
§ 13. Wskaźniki granic ustawiania taboru.

Część II

Kierowanie ruchem pociągów.
§ 19. Zakres działalności dyżurnego ruchu
§ 20. Zasady bezpieczeństwa ruchu pociągów.
§ 21. Sposoby prowadzenia ruchu pociągów.
§ 22. Zakaz stosowania różnych sposobów prowadzenia ruchu na jednym szlaku.

Część III

Zestawienie pociągów i przygotowanie do wyprawienia.
§ 23. Określenie i skład pociągu.
§ 24. Umieszczenie parowozów i luźnych tendrów w pociągach.
§ 25. Rozmieszczenie wagonów w pociągu.
§ 26. Ograniczenia co do kursowania wagonów w komunikacji wewnętrznej.
§ 28. Sprzęganie taboru.
§ 30 O hamowaniu pociągów.
§ 31 Obsada pociągu.
§ 32 Zaopatrzenie pociągu. Przygotowanie pociągu do odjazdu.
§ 33 Manewry.

Część IV

Wyprawianie i przyjmowanie pociągów.
§ 34. Służbowy rozkład jazdy i podział pociągów pod względem kolejności ich wyprawiania.
§ 35. Zawiadomienia personelu kolejowego o ruchu pociągów.
§ 36. Raport z jazdy.
§ 37. Przejazd osób pociągami nie przeznaczonemu do przewozu podróżnych i prawo jazdy na parowozie.
§ 38. Wyznaczanie torów stacyjnych do przyjmowania pociągów i nastawianie zwrotnic.
§ 39 Utrzymanie zwrotnic. Zaopatrzenie zwrotnic w przyrządy sygnałowe. Oświetlenie i kontrola zwrotnic.
§ 40. Sprawdzanie drogi przebiegu pociągu.
§ 41. Dawanie sygnałów na semaforach.
§42. Wyprawianie pociągu.
§ 43. Wyprawianie i przyjmowanie pociągów na podstawie zapowiadań telegraficznych na linjach jednotorowych, nie posiadających blokady linjowej elektromechanicznej.
§ 44 Wyprawianie i przyjmowanie pociągów na podstawie zapowiadań telegraficznych na linjach dwutorowych, nie posiadających blokady linjowej elektromechanicznej.
§ 45. Wyprawianie na szlaku jednotorowym pociągów do obsługi bocznic.
§ 46. Wyprawianie pociągów w razie przerwy łączności telegraficznej lub telefonicznej na szlakach jednotorowych.
§ 47. Wyprawianie na szlak dwutorowy pociągów do obsługi bocznic.
§ 48. Wyprawianie pociągów na szlaku dwutorowym na podstawie zapowiadać telegraficznych w razie zamknięcia jednego z torów głównych.
§ 49. Wyprawianie pociągów w razie przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej na szlaku dwutorowym.
§ 50. Zamknięcie jednego z torów głównych szlaku dwutorowego podczas przerwy łączności telegraficznej i telefonicznej.
§ 53. Zawiadomienia pisemne, wydawane drużynom pociągowym.
§ 54. Wjazd, wyjazd i przyjazd pociągów przez stacje i mijanki.
§ 55. Zatrzymanie pociągu na stacji. Miejsce zatrzymania.
§ 56. Pociągi opóźnione.

Część V

Jazda na szlaku
§ 57. O szybkości pociągów.
§ 58. Pełnienie służby przez drużynę pociągową podczas jazdy.
§ 59. Jazda pociągów po jednym torze szlaku dwutorowego.
§ 60. Użycie popychacza (parowozu popychającego).
§ 61. Podstawienie wagonów na bocznicę na szlaku osobnym parowozem.
§ 62. Nadzorowanie ruchu pociągów przez dróżników.

Część VI

Pociągi gospodarcze, robocze, próbne, służbowe i ratunkowe.
§ 63. Pociągi gospodarcze i robocze.
§ 67. Wagony motorowe.
§ 68. Drezyny, rowery i wózki robocze.

CZĘŚĆ VII.

Wypadki i ważniejsze wydarzenia w związku z ruchem pociągów.
§ 89. Zawiadomienia o wypadkach i ważniejszych wydarzeniach w związku z ruchem pociągów.
§ 70. Postępowanie przy zatrzymaniu pociągu na szlaku.
§ 72. Postępowanie podczas ulewy.
§ 73. Postępowanie podczas opadów i zamieci śnieżnych. Pługi odśnieżne.
§ 74. Zamknięcie torów do ruchu.
§ 75. Wykolejenie i zderzenie się pociągów.
§ 76. Pożar w pociągu.
§ 77. Rozerwanie się pociągu na szlaku.
§ 78. Zbiegnięcia wagonów ze stacji na szlak.

§ 79. Pożar na stacji.

ZAŁĄCZNIKI (1-5)

Antykwariat i §