P. Jak się dzielą koleje?
O. Koleje dzielą się na:
a) Koleje użytku publicznego, z których każdy może korzystać na warunkach określonych w Regulaminie Przewozów i
b) Koleje użytku prywatnego, przeznaczone do potrzeb własnych osób lub przedsiębiorstw.

P. Jak się dzielą koleje użytku publicznego?
O. Koleje użytku publicznego dzielą się na:
a) Koleje znaczenia ogólnego, mające znaczenie ogólno-państwowe lub gospodarcze,
b) Koleje znaczenia miejscowego, których znaczenie jest ograniczone do niewielkiego obszaru np. wązkotorówki i
c) Koleje miejskie, służące do komunikacji pasażerskiej w obrębie miast, tramwaje, koleje dojazdowe miejskie i t. d.

P. Jak się dzielą koleje znaczenia ogólnego?
O. Koleje znaczenia ogólnego dzielą się na:
a) Koleje pierwszorzędne, o znacznych przewozach, mocniej nawierzchni i dużej szybkości pociągów i
b) Koleje drugorzędne ze słabszą nawierzchnią, niezbyt wielką ilością przewozów i mniejszą szybkością pociągów.

Spis Rzeczy