Podręcznik niniejszy ma na celu ułatwienie pracownikom kolejowym, podlegającym egzaminom służbowym opanowania wiadomości i postanowień, zawartych w nowowydanych Przepisach Ruchu Nr. R 1. Zawiera on tylko rzeczy najgłówniejsze, zasadnicze, natomiast zostały w nim opuszczone wszystkie te postanowienia, zawarte w Przepisach Ruchu, które nie różnią się niczem od dawnych i są ogólnie znane, lub które w Przepisach Ruchu są podane w formie ogólnikowej, a ściślej i szerzej omówione są w innych obecnie obowiązujących przepisach i instrukcjach.
Podręcznik jest przeznaczony w szczególności dla pracowników następujących kategoryj:
1) dyżurnych ruchu,
2) telegrafistów,
3) kierowników pociągów,
4) maszynistów, pomocników maszynistów i rewidentów
5) konduktorów, hamulcowych i smarowników,
6) nastawniczych, zwrotniczych i manewrowych,
7) ustawiaczy,
8) zawiadowców odcinków drogowych i sygnałowych,
9) torowych, monterów sygnalizacji, elektromonterów i nadzorców przewodów,
10) robotników drogowych i sygnałowych,
11) dróżników przejazdowych i obchodowych.
Poniżej wyszczególnione są §§ obowiązujące poszczególne stanowiska. Należy je w podręczniku podkreślić, stosownie do zajmowanego stanowiska, i podług tego studjować. I. Program dla dyżurnych ruchu:
Dyżurnych ruchu obowiązują całe przepisy.

II Program dla telegrafistów:
§§ 3, 4, 5, 6, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 42, 43, 44. 45, 47, 47, 51, 52, 56, 67, 68, 69, 79. Załączniki 1, 2, 3 i 5.

III. Program dla kierowników pociągów, maszynistów, pomocników maszynistów i rewidentów:
§§ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 23 – 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 53. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79. Załączniki Nr. 1, 2, 3, 4, 5.

IV. Program dla konduktorów, hamulcowych i smarowników. §§ 3. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 23 – 33, 34, 35, 37, 41, 42, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 70, 76, 77, ,78. Załączniki: Nr. Nr. 1, 2, 3, 5,

V. Program dla nastawniczych, zwrotniczych i manewrowych:
§§ 3. 4, 5, 6. 10, 13, 19, 20, 23, 28, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 54, 55, 56, 67, 68, 77, 78, 79 – Załącznik 4.

VI. Program dla ustawiaczy:
§§ 3, 4, 5, 6, 8, 13, 19, 20, 23 – 33, 34, 35, 38, 40, 59, 61, 77, 78, 79.

VII. Program dla zawiadowców odcinków drogowych i sygnałowych:
W ogólnych zarysach obowiązują całe przepisy, w szczególności zaś:
§§ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 34, 35, 37, 39, 45, 57, 62, 63, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78. Załącznik Nr. 4.

VIII. Program dla torowych, monterów sygnalizacji, nadzorców przewodów i robotników drogowych:§§ 4, 5, 11, 12, 35, 39, 62, 63, 68, 69, 70, 72, 73, 74. 75, 77 i 78. Załącznik Nr. 4.

IX. Program dla dróżników: §§ 62 i 68.

Spis Rzeczy.