§ 21. Sposoby prowadzenia ruchu pociągów.

P. Jakie są zasadnicze sposoby prowadzenia ruchu pociągów?
O. Zasadnicze sposoby prowadzenia ruchu pociągów są następujące:
a) z zastosowaniem porozumienia telegraficznego lub telefonicznego pomiędzy posterunkami zapowiadawczemi, zwanego zapowiadaniem pociągów;
b) z zastosowaniem wzajemnego uzależnienia posterunków następczych za pomocą urządzeń blokowych (t. zw. blokada linjowa).

P. Jakie jeszcze sposoby prowadzenia ruchu pociągów dozwala się stosować na jednotorowych linjach drugorzędnych?
O. Na jednotorowych linjach drugorzędnych dozwala się stosować zamiast telegraficznego lub telefonicznego porozumienia pomiędzy posterunkami zapowiadawczemi, użycie jednego berła (t. zw. system berłowy).
P. Na jakich linjach i w jaki sposób ruch pociągów może się odbywać bez porozumienia lub uzależnienia posterunków ruchu?
O. Ruch pociągów może się. odbywać bez porozumienia lub uzależnienia posterunków ruchu tylko na krótkich linjach drugorzędnych ze słabym ruchem w ten sposób, że wszystkie pociągi na tej linji są obsługiwane przez jeden i ten sam parowóz lub konwojowanie przez jednego i tego samego pilota.

P. Jakie czynności obejmuje zapowiadanie pociągu na linji jednotorowej oraz w przypadku jazdy po torze niewłaściwym szlaku dwutorowego?
O. Zapowiadanie pociągu na linji jednotorowej oraz w przypadku jazdy po torze niewłaściwym szlaku dwutorowego obejmuje:
1) żądanie przyjęcia pociągu,
2) zgodę na przyjęcie pociągu,
3) oznajmienie wyjścia pociągu i
4) potwierdzenie przybycia pociągu.

P. Jakie czynności obejmuje zapowiadanie pociągu na linji dwutorowej?
O. Na linji dwutorowej zapowiadanie pociągu obejmuje:
1) oznajmienie wyjścia pociągu,
2) potwierdzenie przybycia pociągu.
P. W jaki sposób powinien się odbywać ruch pociągów na linjach posiadających blokadę linjową w razie uszkodzeniu urządzeń blokowych?
O. Na linjach posiadających blokadę linjową, w razie uszkodzenia urządzeń blokowych ruch pociągów powinien się odbywać z zastosowaniem zapowiadania pociągów telegraficznie, tam zaś, gdzie aparatów telegraficznych niema telefonicznie.

§ 22. Zakaz stosowania różnych sposobów prowadzenia ruchu na jednym szlaku.

P. Czy na tym samym szlaku wolno jest stosować jednocześnie różne sposoby prowadzenia ruchu pociągów?
O. Na tym samym szlaku nie wolno stosować jednocześnie różnych sposobów prowadzenia ruchu pociągów.

Spis Rzeczy