1. Przedmowa do I wydania.
2. Przedmowa do III wydania.
3. Komentarz.

Część I-sza. Postanowienia ogólne §§ 1 – 16
Część II-ga. Obowiązki pracownika §§ 17 – 41
Część III-cia. Prawa pracowników §§ 42 – 55
Część IV-ta. Stosunki służbowe pracowników podczas pełnienia służby wojskowej. §§ 56 – 61
Część V-ta. Odpowiedzialność służbowa pracowników. §§ 62 – 126
Część VI-ta. Rozwiązanie stosunku służbowego §§ 127 – 140
Część VII-ma. Przepisy przejściowe i końcowe §§ 141 – 150
Zał. 1. Przyrzeczenie służbowe
Zał. 2. Przyrzeczenie członka kompletu orzekającego Komisji Dyscyplinarnej
Skorowidz

Antykwariat i §