SPIS TREŚCI:

PRZEDMOWA
I. WSTĘP 

II PRZEKAŹNIKI I ELEKTROMAGNESY

Przekaźniki i elektromagnesy typu zrk 1-39

Przekaźniki typu teletechnicznego 40-59

Przekaźniki stosowane w schematach urządzeń elektrycznych z zależnościami suwakowymi 60-100

III ZESTYKI

Zestyki stosowane w schematach elektrycznych i mechanicznych urządzeń zrk 101-159

Zestyki stosowane w schematach urządzeń elektrycznych z zależnościami suwakowymi 160-189


IV ELEMENTY POMOCNICZE 190-250 

V LINIE POŁĄCZENIOWE 251 – 279 

VI URZĄDZENIA ZASILAJĄCE 280 – 380 

VII SKRÓTY LITEROWE NAZW 381 – 600 

VIII PRZYKŁADY OPISÓW ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ 601 – 729 

IX PLANY ŚWIETLNE I PULPITY NASTAWCZE 730 – 769

X PLANY KABLOWE 770 – 849

Plan tras przewodów 770 – 786

Plan rozprowadzenia przewodów 787 – 849 

XI PLANY PĘDNIOWE 850 – 866 


Antykwariat i §