1. LP. 1 – 67. Oznaczenia urządzeń Zabezpieczenia Ruchu Kolejowego na planach sytuacyjnych.
 2. LP. 68 – 78 puste pola zostawione dla nowych oznaczeń.
 3. Lp. 79 – 124. Oznaczenia urządzeń Zabezpieczenia Ruchu Kolejowego na planach sytuacyjnych.
 4. LP 125 – 130 puste pola zostawione dla nowych oznaczeń.
 5. Lp. 131 – 236. Oznaczenia urządzeń Zabezpieczenia Ruchu Kolejowego na planach sytuacyjnych.
 6. LP 237 – 244 puste pola zostawione dla nowych oznaczeń.
 7. Lp. 245 – 318. Oznaczenia urządzeń Zabezpieczenia Ruchu Kolejowego w nagłówkach tablic zależności
 8. LP. 319 – 322 puste pola zostawione dla nowych oznaczeń.
 9. Lp. 323-354. Oznaczenia urządzeń Zabezpieczenia Ruchu Kolejowego w nagłówkach tablic zależności.
 10. LP 355 – 361 puste pola zostawione dla nowych oznaczeń.
 11. Lp. 362-403. Oznaczenia urządzeń Zabezpieczenia Ruchu Kolejowego w tabeli zamknięć tablic zależności.
 12. Koniec

Antykwariat i §