1. Zasady znakowania
Wagony niekolejowe tak osobowe jak i towarowe, które włączone do taboru PKP na podstawie odpowiednich umów, otrzymują ujednolicony 12 cyfrowy numer inwentarzowy zgodnie z kartami UIC – 438-1 i UIC-438, na tych samych zasadach i według tych samych wzorów co i wagony PKP z tym że:
a. W numerze inwentarzowym wagony niekolejowe włączone do taboru PKP otrzymują w 3 grupie cyfrowej, pierwszą cyfrę (5 numeru inwentarzowego) zero 0. Następnie dopiero cyfry w tej grupie tj. 6 względnie 6 i 7 cyfra numeru inwentarzowego oznaczają rodzaj lub typ wagonu, oraz jego cechy eksploatacyjne i techniczne.

b. Za cyfrą samokontroli wagony te otrzymują literę P w ramce

Znaczenie cyfr w numerze inwentarzowym przy uwzględnieniu uwagi z punktu a, jak i liter wchodzących w skład znaku serii na wagonach niekolejowych jest takie samo jak i dla wagonów PKP.

Przykłady oznakowania:

a.

           PKP
50 51 08-27 009-9
Jhx

Jest to wagon reustauracyjny niekolejowy – 08 (3 grupa cyfr) przeznaczony do komunikacji wewnętrznej – 50 (1 grupa cyfr) włączony do taboru PKP – 51 (druga grupa cyfr) z samodzielnym ogrzewaniem wodnym, oraz z przewodem ogrzewania parowego – 27 (4 grupa cyfr) o kolejnym numerze tej serii 9, i cyfrze samokontroli – 9.

b.

20 –
51 PKP
066 1 925-9 
Fad (WWya)

Jest to węglarka typu specjalnego niekolejowa – 066 (3 grupa cyfr) włączona do taboru PKP – 51 (2 grupa cyfr) przeznaczona tylko do ruchu wewnętrznego – 20 (1 grupa cyfr) o kolejnym numerze tej serii – 1925 i cyfrze samokontroli – 2.

c.

22 RIV MC
51 PKP
075 0 168 – 9 
Uah (RRg))

Jest to wagon cysterna niekolejowa – 075 (3 grupa cyfr) włączona do taboru PKP – 51 (2 grupa cyfr) przeznaczona do komunikacji międzynarodowej w systemie RIV i MC przy czym jest przystosowana do wymiany wózków z toru normalnego o prześwicie 1435 mm na tor szeroki o prześwicie 1524 mm i odwrotnie -22 (1 grupa cyfr) o kolejnym numerze w tej serii 169 i cyfrze samokontroli – 9

NUMERACJA WAGONÓW POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH – Spis treści.