Zug – Z – pociąg
einzeln fahrende Lokomotive – Lz – parowozy jadące luzem.
Lokomotive mit Gepäckwagen – Lpaz – parowóz z wagonem bagażowym
Vorzug – Vz – pociąg bliźniaczy poprzedzający
Nachzug – Nz – pociąg bliźniaczy nastepujący
Schiebelokomotive – Schlz – popychacz – pop
Hilfszug – Hilfz – pociąg ratunkowy
dringlicher Hilfszug – dring. Hilfz – pilny pociąg ratunkowy
Hilfslokomotive – Hilflz – parowóz pomocniczy

Uwaga: Zapisywanie jazd wózka do dziennika telegramów zapowiadawczych zob. § 103 (7)

B. für Eintragungen anderer fahrdienstlicher Meldungen
przy zapisywaniu innych zapowiedzeń ruchowych

Abfahrt – Abf – Odjazd
abweichend von – abw v – odstępując od
Abzweigstelle – Abzw – posterunek odgałęźny
Achse – X – oś
Agentur, Agent – Ag – agentura, agent
angekündigt – angek – oznajmiono
Ankunft – Ank – przybycie
Anschlußstelle – Anschl – posterunek bocznicowy
Arbeitszug – A – pociąg roboczy
aufgehoben – aufgeh – zniesiony (odwołany)
Aufhebung – Aufheb – zniesienie (odwołanie)
Aufsichtsbeamter – Aufsb – dyżurny nadzorczy
Ausfahrsignal – Ausfsig – semafor wyjazdowy
Ausfahrt – Ausfw – droga do wyjazdu
B
Bahnbetriebswagenwerk – Bww – wagonownia
Bahnbetriebswerk – Bw – parowozownia
Bahnhof, Bahnhöfe – Bf, Bfe – stacja, stacje
Bahnhofbedienstete – Bfbed – pracownicy stacyjni
Bahnhoffahrordnung – Bfo – stacyjny plan jazdy
Bahnkraftwerk – Bkw – elektrownia kolejowa
Bahnmeisterei – Bm – odcinek drogowy
Befehl – Bef – rozkaz
Befehlsstelle – Befst – posterunek dyspozycyjny
Befehlsstellwerk – Befstw – nastawnia dyspozycyjna
benachrichtigt – ben – powiadomiono
Betriebsamt – B A – Odział Ruchu
Betriebsüberwachung von Bahnhöfen –  – nadzór ruchu na stacjach
Bezirk – Bez – rejon
bis auf weiteres – b a w – aż do odwołania
Blocksignal – Bksig – semafor odstępowy
Blockstelle – Bk – posterunek blokowy
Bremse – Br – hamulec
D
dringlicher Hilfszug – dring. Hilfz – pilny pociąg ratunkowy
E
Eilgutabfertigung – Ega – ekspedycja pośpieszna
eingefahrer – eingef – wjechał
Einfahrsignal – Einfsig – semafor wjazdowy
Einfahrt – Einf – wjazd
Einfahrweg – Einfw – droga do wyjazdu
einverstanden – einv – zrozumiano
elektrisch – el – elektryczny
elektrische Lokomotive – Ellok – elektrowóz
Endstellwerk – Endstw – nastawnia końcowa
F
Fahrdienstleiter – Fdl – dyżurny ruchu
Fahrkartenausgabe – Fka – kasa biletowa
Fahrleitungsmeisterei – Flm – odcinek przewodów trakcji elektrycznej
Fahrplan – Flp – rozkład jazdy
Fahrplananordnung – Fplo – zarządzenie w sprawie rozkładu jazdy
Fahrtbericht – Fb – raport z jazdy
Fahrweg – Fahrw – droga przebiegu
Fahrzeug – Fz – pojazd
fernmündlich – fmdl – telefonicznie
Fernsprechercher – Fspr – telefon
G
Generalbetriebsleitung – Gbl – Generalne kierownictwo ruchu
Gepäckabfertigung – Gpa – ekspedycja bagażowa
gesichert – ges – zabezpieczony
gesperrt – gesp – zamknięty
gestört – gest – uszkodzony
Gleis – Gl – tor
Gleisarbeiten – Gl Arb – roboty na torach
Güterabfertigung – Ga – ekspedycja towarowa
Güterbahnhof – Gbf – dworzec towarowy
H
Haltepunkt – Hp – przystanek osobowy
Haltestelle – Hst – przystanek
Hauptbahnhof – Hbf – dworzec główny
Hilfslokomotive – Hilflz – parowóz pomocniczy
Hilfszug – Hilfz – pociąg ratunkowy
K
Kleinbahn – Klb – kolej lokalna
Kleinwagen – Kl – wózek
L
Lokomotive – Lz – parowóz
einzeln fahrende Lokomotive als Zug – Lz – luzem jadący parowóz (jako pociąg)
Lokomotive mit Gepäckwagen – Lpaz – parowóz z wagonem bagażowym
Lokomotivfahrordnung – Loko – plan jazdy parowozów
Lokomotivführer – Lokf – maszynista
Lokomotivschuppen – Loksch – remiza parowozowa
M
Maschinenamt – MA – Odział Maszynowy
Minute(n) – Min – minuta(y)
mitgeteilt – mitget – zawiadomiono
mündlich – ustnie – ustnie
N
nachmittags – nachm – po południu
Nachzug – Nz – pociąg bliźniaczy poprzedzający
O
Oberste Bauleitung für den Bau einer Kraftfahrbahn – Obk – Naczelne kierownictwo budowy kolei trakcji elektrycznej
Oberzugleitung – Ozl – Główny dyspozytor ruchu
P
Personenbahnhof – Pbf – dworzec osobowy
planmäßig – pl – planowy
Postern – P – posterunek
R
Rangierabteilung – Rabt – oddział (tabor) manewrowy
Rangierbahnhof – Rbf – stacja manewrowa
Rangierfahrt – Rf – jazda manewrowa
Reichsbahnausbesserungswerk – RAW – Warsztaty Kolei Rzeszy
Reichsbahnbaudirektion – RBauD – Dyrekcja Budowy Kolei Rzeszy
Reichsbahndirektion – RBD – Dyrekcja Kolei Rzeszy
Richtung – Ri – kierunek
Rückfahrt – Rückf – jazda powrotna
Rückmelden – Rm – dawać potwierdzenie przybycia
S
Schiebelokomotive – Schlz – popychacz – pop
Signal – Sig – sygnał (semafor)
Später – spät – później
Sperrfahrt – Sperrf – jazda zamknięta
Sperrung – Sperr – zamknięcie
Stellwerk – Stw – nastawnia
Strecke (freie Strecke) – Str – szlak
T
Telegraphenwerkstatt – Tw – warsztaty telegraficzne
U
Umbau – Umb – przebudowa
Unterwerk – Uw – transformatornia
V
Verkehrsamt – VA – Oddział Handlowy
Verschiebebahnhof – Vbf – dworzec przetokowy
vormittags – vorm – przed południem
Vorsignal – Vorsig – tarcza ostrzegawcza
Vorzug – Vz – pociąg bliźniaczy poprzedzający
W
Weiche – W – zwrotnica
Weichenarbeiten – W Arb – roboty na zwrotnicach
Weichenwärtet – Ww – zwrotniczy
Z
Zug – Z – pociąg
Zugfolgestelle – Zfst – posterunek następczy
Zugführer – Zf – kierownik pociagu
Zugleitung – Zl – odcinkowy dyspozytor ruchu
Zugmeldestelle – Zmst – posterunek zapowiadawczy
Zugmeldung – Zm – zapowiedzenie pociągu
Zugüberwachnung –  – Nadzór biegu pociągów

C. für Direktionsnamen
dla nazw dyrekcyj

Augsburg – Au
Berlin – Bln
Breslau – Bsl
Danzig – Dz
Dresden – Dre
Erfurt – Erf
Essen – Esn
Frankfurt (Main) – Frt
Halle – Hl
Hamburg – Hmb
Hannover – Han
Karlsruhe – Kar
Kassel – Ks
Köln – Köl
Königsberg – Kbg
Linz – Li
Mainz – Mz
München – 
Münster – Mst
Nürnberg – Nür
Oppeln – Op
Osten (Frankfurt-Oder) – Ost
Posen – Psn
Regensburg – Re
Saarbrücken – Sbr
Schwerin – Sch
Stettin – Stn
Stuttgart – Stg
Villach – Vl
Wien – Wn
Wuppertal – Wt

Przepisy Ruchu (FV) Spis Treści.